c S
Ljubljanski svetniki na naslednji seji tudi o dopolnitvi lekarniške mreže 15.04.2019 07:05 Ljubljana, 13. aprila (STA) - Ljubljanski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji obravnavali tudi širitev mreže lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Ljubljana (Mol) zaradi vse večjih potreb prebivalstva po lekarniških storitvah. V letošnjem letu načrtujejo odprtje vsaj treh lekarn, v prihodnjem pa dveh. Načrtujejo tudi dodatno dežurno lekarno.

Na Molu načrtujejo dopolnjevanje in širitev lekarniške mreže, saj ugotavljajo neprimerno večje potrebe po lekarniških storitvah, kot so trenutno na voljo. Kot je razvidno iz obrazložitve predlaganega sklepa, na občini štejejo, da v gravitacijsko območje Mola sodi 500.000 ljudi, pogoj za odprtje nove lekarne pa je več kot 6000 prebivalcev. "V okviru lekarniške mreže Mola naj bi tako, ob izpolnjenem pogoju 400 metrov medsebojne oddaljenosti po javni cesti, delovalo 83 lekarn na primarni ravni, trenutno pa jih deluje 42," so zapisali.

Lekarna Ljubljana deluje v Molu v 28 lekarnah, mrežo lekarniške dejavnosti na območju mesta pa dopolnjuje še 14 zasebnih lekarnarjev, ki jim je občina podelila koncesijo za opravljanje te dejavnosti.

Kot je razvidno iz predloga sklepa med gradivom za sejo mestnega sveta, Mol ob upoštevanju zakonskih meril na območju občine do leta 2030 načrtuje delovanje 60 lekarn na primarni ravni. Od tega letos načrtujejo odprtje vsaj treh, in sicer na območju Vilharjeve ceste, Viča in Mestnega loga. V prihodnjem letu načrtujejo odprtje vsaj dveh lekarn v Šiški in Polju. V eni od teh lekarn bo zagotovljena tudi dodatna dežurna lekarna. Načrtujejo, da bo to Lekarna Mestni log, kar sicer s sklepom določi minister za zdravje.

Med obrazložitvijo predloga širitve lekarniške mreže so na Molu spomnili tudi na odpoved koncesijske pogodbe Silvi Bitenc Rošer iz leta 2009, zaradi česar se je primer znašel tudi na sodiščih, nazadnje je o pritožbi koncesionarke odločalo ustavno sodišče. To je po poročanju spletni Financ v minulih dneh razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča v sporu med Lekarno Bitenc in občino. Vrhovno sodišče bo moralo v sporu, ki ga je sprva končalo v prid Mola in zaradi česar je morala lani lekarna začasno celo zapreti vrata, odločati še enkrat.

Kot razlog za odpoved koncesijske pogodbe je Mol navedel, da je bilo v pogodbi določeno, da je ta sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha v roku šestih mesecev po odpovedi, za tako odpoved pa pogodba ni določala nobenih razlogov oz. pogojev. Možnost odpovedi je bila po prepričanju Mola vgrajena v sam pogodbeni odnos in je predvidevala ter omogočala odpoved kot enostransko dejanje ene pogodbene stranke.

Vrhovno sodišče je odločilo, da lahko lekarniška koncesija preneha tudi po diskrecijski (samo)volji koncendenta, torej Mola. Do istega vprašanja se je že pred tem s pravnomočno sodbo drugače opredelilo upravno sodišče. Po njegovi presoji se lahko koncesija vzame iz krivdnih razlogov na strani lekarne, teh pa ni bilo.