c S
Občine usklajujejo svoje meje z mejami zemljiških parcel 15.04.2019 07:05 Slovenj Gradec/Ljubljana, 13. aprila (STA) - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so nedavno potrdili predlog, da se občina v postopku usklajevanja mej občine z mejami zemljiških parcel v dobro sosednje Mestne občine Velenje odreče delu športnega igrišča na Graški gori, s čimer se je po površini malenkost zmanjšala. Meje usklajujejo tudi druge občine, Gurs pa večjih težav pri tem ne opaža.

Procesa vzpostavitve registra prostorskih enot, kjer se vodijo meje občin, in zemljiškega katastra, kjer se vodijo parcele, sta bila zelo različna in sta temeljita na različnih virih. Zato so meje prostorskih enot večinoma grafično neusklajene z mejami parcel. Pri uporabi podatkov pa se je ta neusklajenost mej občin in mej parcel izkazala kot problematična, so za STA pojasnili na Geodetski upravi RS (Gurs).

Da se stanje uredi, je treba uskladiti meje občin z mejami parcel. Pravna podlaga za izvedbo usklajevanja meja občin je podana v 27. členu novele zakona o evidentiranju nepremičnin.

Gurs je glede na pravno podlago pripravil predlog poteka mej občin. Predlog je, da meje občin potekajo čim bolj po mejah parcel. Le približno 100 parcel je bilo takšnih, kjer po predlogu Gursa meja občine še ne poteka po meji parcel.

Gurs je predlog posredoval vsem občinam, ki so imele šest mesecev časa, da ta predlog morebiti ob soglasju obeh ali več mejnih občin spremenijo. Predlog spremembe, ki ga posredujejo občine, lahko poteka v 200-metrskem pasu glede na predlog, ki ga je pripravil Gurs, pri čemer pa gre za manjše, tehnične spremembe, so pojasnili na Gursu.

Zaradi dejstva, da so bile v času izvajanja projekta tudi lokalne volitve, predlog spremenjenih mej pa mora biti usklajen s strani obeh občin, je Gurs rok za posredovanje predlogov sprememb podaljšal do 31. marca letos.

Do omenjenega datuma je Gurs prejel 74 usklajenih odsekov s strani obeh občin. Pri nadaljnjih 37 odsekih pa še čaka na soglasje mejne občine. Na taka soglasja bo Gurs počakal do konca letošnjega aprila.

Po končanju projekta bodo usklajeni podatki evidentirani tako v zemljiškem katastru kot v registru prostorskih enot. Končni podatki o novih površinah občin bodo na voljo po zaključku projekta, predvidoma v jeseni letos. Bistvenih odstopanj v površini občin ne bo, ker gre za manjša, tehnična usklajevanja po posameznih parcelah, so navedli na Gursu.

Sicer pa pojasnjujejo še, da potrebe po uskladitvi mej parcel in občin izhajajo tako iz potreb občin kot tudi države. Občine morajo vedeti, katere parcele ležijo na njihovem območju. V času digitalne izdelave občinskih prostorskih načrtov je pomembno, da se zagotovi mreža občin, ki poteka zvezno čez celotno območje Slovenije.

"S tem se izognemo zadregi prekrivanja območij ali pa celo lukenj med občinskimi plani, kar se je v času papirne obdelave podatkov dogajalo," so še pojasnili na Gursu in dodali, da so občine projekt sprejele z odobravanjem in potrdile njegovo potrebo.