c S
Ljubljanski stanovanjski sklad na razpisih reši okoli 11 odstotkov vlog 15.04.2019 07:15 Ljubljana, 14. aprila (STA) - Število prosilcev za neprofitna stanovanja v Ljubljani se ne zmanjšuje. Odstotek rešenih prošenj je v zadnjem obdobju po ocenah Ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada okoli 11 odstotkov. V obdobju 2004-2016 je bil največji delež uspešnih na razpisu leta 2006, in sicer dobrih 20 odstotkov, najmanj pa leta 2016, in sicer okoli devet odstotkov.

Največ prošenj so rešili na razpisu leta 2010, in sicer 456, ko je sklad razpisal največ stanovanj, 450, delež rešenih prošenj pa je bil 11,4 odstotka.

Po ocenah sklada obstaja zaskrbljujoče število prosilcev, ki na razpisu brez uspeha kandidirajo že leta, v Ljubljani namreč primanjkuje okoli 4000 neprofitnih javnih najemnih stanovanj.

Podatki Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019-2022 kažejo, da stanovanjski sklad v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo 1500 najemnih stanovanj. S tistimi, ki imajo že določen predviden zaključek projekta, bodo predvidoma zagotovili 1094 stanovanj.

STA objavlja tabelo s podatki o številu razpisanih stanovanj, prispelih vlogah, dodeljenih stanovanjih in deležu rešenih vlog na posameznem razpisu.

leto število prispele dodeljena % rešenih

razpisa stanovanj vloge stanovanja vlog

--------------------------------------------------------

2004 230 1666 234 14,00

2005 150 1532 159 10,40

2006 300 1615 330 20,40

2007 300 2130 294 13,80

2008 370 2909 358 12,31

2010 450 3985 456 11,44

2012 390 4028 392 9,73

2014 425 3432 424 12,35

2016 280 3129 279 8,92

STA objavlja tabelo s podatki o uspelih prosilcih na 17. javnem razpisu glede na listo. Prosilci na listi A niso zavezani k plačilu lastne udeležbe, prosilci na listi B pa so.

lista prosilcev uspeli % uspelih

--------------------------------------------------

A 2172 194 8,93

B 233 86 36,91

STA objavlja tabelo z načrtovanimi gradnjami, ki že imajo določen okviren terminski načrt.

začetek zaključek število

projekt gradnje gradnje stanovanj

----------------------------------------------------

Polje IV 2017 2019 64

Pečinska 2018 2019 6

Povšetova 2022 2026 350

Jesihov štradon 2020 2022 44

Rakova Jelša I 2021 2023 110

Brdo 2019 2021 174

Zelena jama 2021 2023 100

Rakova Jelša II 2019 2021 156

Litijska-Pesarska 2020 2022 90

----------------------------------------------------

skupaj 1094

Vir: Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019-2022