c S
Vlada in sindikati javnega sektorja v zahtevna usklajevanja o regresu in potnih stroških 15.04.2019 07:40 Ljubljana, 14. aprila (STA) - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo v sredo prvič v letošnjem letu sedli za pogajalsko mizo. Med prvimi vprašanji, ki se jih bodo lotili, sta višina letošnjega regresa za letni dopust ter povračilo stroškov prevoza. Pogajanja bodo, kot kaže, zahtevna, saj so pogajalska izhodišča vlade in sindikatov precej vsaksebi.

Potem ko so se predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja minuli teden dogovorili o časovnici, po kateri bodo vodili pogajanja v letošnjem letu, bodo v sredo prvič letos sedli za pogajalsko mizo. K pogajanjem o vrsti vprašanj so se vlada in sindikati sicer zavezali s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah, ki so jih podpisali decembra lani.

Prva tema, ki jih bodo imeli na mizi, bo višina letošnjega regresa za letni dopust. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki jo vodi Branimir Štrukelj, je predlagala, da bi javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripadal regres v višini 1300 evrov. Uslužbenci med 19. in 26. plačnim razredom bi dobili regres, tisti iz najmanj 27. razreda pa 1000 evrov. Takšnemu predlogu ne nasprotuje niti druga skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Vlada pa takšnega predloga ne sprejema in je minuli teden kot svoje pogajalsko izhodišče določila, da bi bil javnim uslužbencem regres za letni dopust izplačan v višini minimalne plače, to je 886,63 evra. Po navedbah vlade bi se s tem v letošnjem letu regres zvišal, že zgolj zato, ker je višja minimalna plača, poleg tega pa z novelo zakona o dohodnini vlada predlaga razbremenitev regresa plačila dohodnine in prispevkov.

A je za konfederacijo sindikatov takšen vladni predlog nesprejemljiv. Kot je za STA pojasnil Štrukelj, bodo vztrajali pri izdatnejšem regresu, saj so prepričani, da si ga javni uslužbenci, še posebej tisti z minimalno plačo, v sedanji makroekonomski situaciji zaslužijo. Štrukelj pričakuje zahtevna, napeta in konfliktna pogajanja, okrcal pa je tudi vlado, ker je javno objavila svoja pogajalska izhodišča in s tem po njegovem mnenju poskuša javno diskreditirati njihov predlog.

Počivavšek pa ocenjuje, da je razlika med vladnim in sindikalnim izhodiščem sicer velika, a vladni predlog jemljejo zgolj kot izhodišče. "V tem trenutku lahko reče samo, da je to vladno pogajalsko izhodišče, mi imamo svojega in pogajanja bodo pokazala, kje se bomo srečali," je dejal.

Trd oreh bo očitno tudi uskladitev o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela. Vlada v svojih pogajalskih izhodiščih predlaga ureditev, po kateri bi kot edini kriterij upoštevali razdaljo do delovnega mesta. Ob tem predlaga kilometrino v višini devetih odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

Tudi pri tem vprašanju bodo vlada in sindikati po Štrukljevem mnenju težko prišli skupaj. Vladni predlog bi namreč povzročil, da bi nekater javni uslužbenci dobili precej nižje nadomestilo za prevoz, na kar pa v konfederaciji ne morejo pristati. Tudi predlagana kilometrina je po njegovi oceni prenizka.

V Počivavški pogajalski skupini sicer uradnega stališča do vladnega predloga še niso sprejeli. A tudi Počivavšek ocenjuje, da se bo marsikateremu javnemu uslužbencu povračilo stroškov za prevoz znižalo in je zato takšen predlog problematičen.

Pogajanja so predvidena še o nekaterih drugih vprašanjih, denimo odpravljanju morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti, vlada in sindikati pa so se z decembrskim dogovorom zavezali tudi k spremembam zakonov o sistemu plač v javnem sektorju in o javnih uslužbencih. A v konfederaciji bodo po Štrukljevih besedah vztrajali, da pred začetkom pogajanj o teh temah zaprejo vprašanje regresa.