c S
Objavljen razpis za direktorja Umarja 12.04.2019 13:43 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Ministrstvo za javno upravo je danes objavilo natečaj za direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Urad sicer kot vršilka dolžnosti od novembra lani vodi Maja Bednaš, ki je na položaju zamenjala Boštjana Vasleta, zdaj guvernerja Banke Slovenije.

Med pogoji razpis med drugim navaja sedmo stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, najmanj sedem let delovnih izkušenj in dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti zaupno.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Umarja v mandatnem obdobju, ki mora biti napisana na najmanj dveh in največ petih straneh.

Zadnji rok za prijavo na natečaj je 29. aprila, imenovanje pa bo na podlagi izbora posebne natečajne komisije opravila vlada.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Umar od konca lanskega novembra kot v. d. vodi Maja Bednaš. Njen mandat traja do imenovanja novega direktorja oziroma najdlje do 5. junija letos.

Bednaševa je že med njegovo kandidaturo za guvernerja Banke Slovenije zamenjala Vasleta, ki je urad vodil dva mandata. Prvič je bil imenovan decembra 2007, drugič pa jeseni 2012. Od konca drugega mandata je bil na tem položaju začasno.