c S
Sodna praksa olajšuje prenos sedežev podjetij v tujino 12.04.2019 07:45 Ljubljana/Celovec, 11. aprila (STA) - Sodna praksa olajšuje prenos sedežev podjetij iz Slovenije v tujino, pri katerem gospodarske družbe ne bi izgubile svoje pravne posebnosti in bi tako s sabo nesle vse svoje pravice in obveznosti, pogodbe ter povezave, so sporočili iz odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof. Ta je tak prenos iz Ljubljane v Celovec opravila v nekaj več kot treh mesecih.

V odvetniški pisarni so v sporočilu za javnost poudarili, da marsikatera slovenska gospodarska družba razmišlja o tem, da bi svoje slovenske podjetje prenesla v drugo državo, zlasti v bližnjo Avstrijo. Zanimanje za tak korak je tako veliko.

Vzroki za takšna razmišljanja so npr. v iskanju bolj prijaznega podjetniškega okolja in nižjih davčnih bremen, v bolj omejenih možnostih posega države in državnih organov v premoženje družbe, v milejši osebni odgovornosti organov družbe ali manjših zakonskih pravicah delavcev pri upravljanju družbe.

Želja podjetij je, da pri tem prenosu ne bi izgubila svoje pravne osebnosti, ampak bi s seboj vzela vse svoje pravice in obveznosti, poslovne pogodbe in dolgoletne gospodarske povezave, ugotavljajo v omenjeni odvetniški pisarni.

Pravni red Slovenije in Avstrije, tako kot pravni redi večine drugih članic EU, takšne možnosti za podjetja po njihovih pojasnilih ne predvidevajo, ampak čezmejni prenos družbe pogojujejo s prejšnjim prenehanjem delovanja družbe v prvotni državi in popolnoma novo ustanovitvijo družbe v državi novega sedeža.

Je pa zato Sodišče EU v več sodbah izrecno dopustilo to možnost in menilo, da pravica do ustanavljanja, določena v pogodbi o delovanju EU, pomeni pravico za družbe, ki je ustanovljena v eni od članic EU, da lahko svoj sedež prenese v drugo članico, ne da bi pri tem izgubila pravno osebnost.

Zlasti s sodbo Polbud iz oktobra 2017 je po pojasnilih pisarne potrdilo pravico družb za prenos svojega sedeža in pri tem izrecno izrazilo mnenje, da je prenos sedeža dopusten tudi tedaj, ko se prenese le statutarni sedež, dejanski sedež in torej središče upravljanja podjetja pa ostaneta v članici dosedanjega sedeža. To naj bi po navedbah glavne sodne instance EU veljajo tudi v primeru, da se v novi državi ne opravlja nikakršna gospodarska dejavnost.

Sodbe Sodišča EU je treba upoštevati in imajo prednost pred nacionalnim pravom, so spomnili v odvetniški pisarni. Zapisali so, da je med Slovenijo in Avstrijo na podlagi sodb Sodišča EU uspel prvi prenos sedeža družbe.

V samo malo več kot treh mesecih je tako družba Grilc Vouk Škof d.o.o., ki je bila ustanovljena v Ljubljani, svoj sedež uspešno prenesla v Celovec. V tem kratkem roku je upoštevan tudi enomesečni rok, ki ga imajo morebitni upniki, da lahko zahtevajo zavarovanje svojih terjatev.

To po navedbah odvetniške pisarne pomeni, da sta Okrožno sodišče v Ljubljani in Deželno sodišče v Celovcu "vzorno in ažurno opravila svoje delo, ki je slonelo samo na sodbah Sodišča EU, ne pa na nacionalni zakonodaji obeh držav". "Očitno pravosodni sistemi v tem delu uspešno delujejo, pa čeprav gre za zahtevno vprašanje," so še prepričani odvetniki pisarne Grilc Vouk Škof.