c S
Na kratko iz gospodarstva 12.04.2019 07:27 Ljubljana, 11. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

V finalu boja za polovični delež družbe Adriafin, ki ima v lasti večinski delež vinarja Vinakoper, ostajajo po navedbah portala Siol štirje ponudniki. To so poleg Kleti Brda še družba Metalka Commerce, ki jo obvladuje poslovnež Marjan Pišljar in je pred kratkim za milijon evrov kupila mariborsko vinsko klet Vinag, podjetje The Palm Capital, katerega končni lastnik ima sedež v Dubaju, za njim pa naj bi stal znani primorski igralničar Mitja Peternel, ki ima v lasti Casino Portorož in Casino Riviera, ter družba BSL, ki je lastnica garažne hiše pod Trgom republike v Ljubljani. Klet Brda naj bi po pisanju Siola oddala najnižjo ponudbo, nekaj več kot tri milijone evrov, medtem ko naj bi bili ostali trije ponudniki pripravljeni plačati med 3,8 in štirimi milijoni evrov. Polovico Adriafina prodaja Istrabenz, druga polovica je v lasti Luke Koper, ki se o nadaljnjem ravnanju s tem deležem še ni natančno izrekla.

Mariborsko okrožno sodišče je po pisanju časnika Dnevnik zavrnilo tožbeni zahtevek družbe Zvon Ena Holding v stečaju, ki je od nekdanje uprave, to sta sestavljala Mateja Vidnar Stiplošek in Simon Zdolšek, terjala 300.000 evrov odškodnine, ker naj bi sklenila več škodljivih poslov, ki so upnike oškodovali za nekaj več kot 19 milijonov evrov. Ta zadeva je v vnovičnem prvostopenjskem razsojanju.Stečajna upraviteljica Mojca Breznik se bo na sodbo pritožila.

Družba T-2 je danes sklenila pogodbo za nakup kamniškega operaterja KKS Kabel Kamnik, ki storitve televizije, interneta, digitalne IP-telefonije in mobilne telefonije ponuja preko 3500 uporabnikom. KKS Kabel Kamnik bo z novim lastnikom omogočil širitev obstoječega omrežja z nadgradnjo z optičnimi povezavami. Posel bo veljaven, ko ga v postopku presoje koncentracije dovoli agencija za varstvo konkurence, so sporočili iz T-2.

Zavarovalnica Triglav je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da preučuje možnost izdaje nove podrejene obveznice, s katero bi nadomestila obstoječo, ki bo zapadla leta 2020. Gre za del rednih aktivnosti upravljanja kapitala skupine Triglav, s katerimi ta zagotavlja optimalno kapitalsko strukturo in njegovo stroškovno učinkovitost, so sporočili. Informacija po teh navedbah ne predstavlja javne ponudbe obveznic, prav tako ne obveznosti za izdajo obveznic. O tej se bo Zavarovalnica Triglav odločila po preveritvi tržnih pogojev.

Skupščina Perutnine Ptuj, ki je v lasti ukrajinske družbe MHP, je danes potrdila spremembo statuta, s katero bodo razširili upravo z dvočlanske na tričlansko, so sporočili iz združenja VZMD. Na njihov poziv bo uprava družbe proučila možnost, da bi malim delničarjem ponudili več kot 17,82 evra na delnico ali pa tudi dodatno odpravnino, saj bi s tem spodbudili k prodaji male delničarje iz združenja, kjer ocenjujejo, da bi morali delnico plačati po 27,28 evra, pa tudi tiste, ki imajo te delnice na prehodnih računih pri KDD.

Uprava družbe Nama je za 20. maja sklicala redno skupščino delničarjev družbe, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo družbe in odločali o delitvi bilančnega dobička. Ta je lani znašal 107.000 evrov, uprava pa predlaga, da se 105.000 evrov porabi za izplačilo dividend delničarjem družbe, pri čemer bo dividenda znašala 11 centov na delnico. Preostali del bilančnega dobička bi uprava opredelila kot preneseni dobiček.

Skupščino je za 13. maja sklicala tudi uprava družbe Tovarna olja Gea. Tudi delničarji Gee se bodo med drugim seznanili z lanskim poslovanjem in odločali o porabi bilančnega dobička. Slednji je lani znašal 2,15 milijona evrov in zajema preneseni dobiček v višini 1,94 milijona evrov ter čisti dobiček leta v višini 215.000 evrov. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančni dobiček v višini 205.600 evrov oz. 17 centov na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem, odločanje o porabi 1,95 milijona evrov pa da se prenese v prihodnje leto.

Delodajalci so bolj zadovoljni z delom Zavoda RS za zaposlovanje v lanskem letu, kot so bili leto prej, je pokazala anketa zavoda. Splošno zadovoljstvo s storitvami zavoda so ocenili z oceno 4,05, potem ko so ga za leto 2017 z oceno 3,85. "Splošna ugotovitev letošnje raziskave je, da so ocene, ki jih delodajalci namenjajo zavodu, visoke in bistveno višje kot v prejšnjih obdobjih," so navedli v današnjem sporočilu.

Ljubljanska borza bo v petek na trg obveznic uvrstila in začela trgovanje z državnimi zakladnimi menicami z oznakami TZ170, SZ106 in OZ12, ki bodo v plačilo zapadle 11. julija in 10. oktobra letos ter 8. oktobra 2020. Izdaja trimesečnih menic z oznako TZ170 je vredna 50 milijonov evrov, šestmesečnih z oznako SZ106 57 milijonov evrov in enoletnih z oznako OZ12 63 milijonov evrov.