c S
Mariborski proračun letos zakoličen pri 139 milijonih evrih 12.04.2019 07:27 Maribor, 11. aprila (STA) - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji opravili drugo branje proračuna občine za letošnje leto, ki je zdaj zastavljen v višini 139,3 milijona evrov. Prav tako so z minimalno večino potrdili predlagano zvišanje cen vrtcev.

Prihodki v občinsko blagajno so letos načrtovani v višini 119,8 milijona evrov, dodatno pa naj bi pridobili 1,6 milijona evrov s prodajo kapitalskih deležev, okoli 11 milijonov evrov z novim zadolževanjem, od lanskega leta pa na računu ostaja 6,8 milijona evrov. V enaki višini so predvideni odhodki.

Prihodki so v primerjavi s prvo obravnavo proračuna višji za tri milijone evrov, med drugim zaradi pričakovanih višjih prilivov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in turistično takso. Zato so po besedah župana Saše Arsenoviča lahko povečali sredstva za kulturo, socialo, nevladne organizacije, gasilce in mlade za skoraj 200.000 evrov.

Med projekti, za katere se bodo letos zadolžili, so obnova Koroške ceste, Vojašniškega trga in promenade v Mestnem parku, ureditev cone Tezno, OŠ Janka Padežnika, Vrtca Ivana Glinška in kopališča Pristan. "Kljub velikim investicijam bo dolg občine konec leta 2021 39 milijonov, danes je skoraj 41 milijonov. To pomeni, da delamo finančno vzdržno in bomo z novo finančno perspektivo EU pripravljeni ponovno se zadolževati za projekte, ki bodo služili razvoju Maribora," je povedal župan.

Svoje predloge za drugo branje sta podali svetniški skupini prejšnjih županov Franca Kanglerja (NLS) in Andreja Fištravca (LŽAF), ki jim je župan delno ugodil. Med drugim je znižal sredstva za materialne stroške mestne uprave in ta denar preusmeril v obnovo ceste proti Žavcarjevemu vrhu in začetek projekta obnove zahodne tribune Ljudskega vrta.

Kanglerjev tabor, ki ima v 45-članskem mestnem svetu deset glasov, je vztrajal, da se zagotovi tudi sredstva za začetek izgradnje manjkajočega vodovoda v krajevni skupnosti Brestrnica-Gaj. Zato je župan danes dodal še en amandma, s katerim je odobril 20.000 evrov za pripravo investicijske dokumentacije za ta projekt.

V takšni obliki so mestni svetniki potrdili proračun za 2019 brez glasu proti. Enako je bilo pri proračunu za leto 2020, ki je določen v višini 136,1 milijona evrov, kar je pol milijona manj od predloga za prvo obravnavo. Prihodki so v primerjavi s prvo obravnavo višji za pet milijonov evrov, med drugim zaradi pričakovane prodaje zemljišč za trgovskim objektom Bauhaus v Razvanju. Hkrati so iz proračuna črtali prodajo družbe Farmadent, še vedno pa vsebuje sredstva za Ljudski vrt in zdravstveno postajo Tezno.

Mestni svetniki so se danes seznanili z zaključnim računom lanskega proračuna, ki je bil v zadnji obliki sprejet v višini 138,2 milijona evrov. Po besedah pomočnice vodje mestne uprave Mateje Cekič so ga realizirali v višini 107,2 milijona evrov oziroma 77 odstotkih. Med drugim ni bila izvedena prodaja Farmadenta in občinskih stanovanj. "Vse investicije, ki niso bile izvedene, so prenesene v leto 2019 in 2020," je dejala. Kljub temu

Potem ko je mestni svet že na nedavni dopisni seji potrdil zvišanje turistične takse, je danes soglašal tudi z zvišanjem cen vrtcev. Odločitev je bila sicer sprejeta le z enim glasom razlike, saj so v Listi kolesarjev in pešcev, Levici, NLS in LŽAF nasprotovali podražitvi.

Povprečno se bodo cene vrtcev zvišale za nekaj manj kot sedem evrov mesečno, za večino staršev pa za slaba dva evra. Ob tem so mestni svetniki z dodatnim sklepom pozvali vlado, naj občinam zagotovi potrebna sredstva za kritje stroškov dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Glavni razlog za tokratno podražitev je namreč lani sklenjen dogovor med vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.