c S
Narejeni prvi koraki za reševanje problematike preobremenjenosti zdravnikov 12.04.2019 07:27 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Za reševanje problematike preobremenjenosti družinskih zdravnikov so bili v skladu z napovedmi narejeni nekateri prvi koraki. Za specializacije zdravnikov je z razpisom predvidenih 62 mest družinske medicine. Iztekla pa se je tudi javna razprava o odredbi, s katero bi letos omogočili prihod 55 družinskih zdravnikov iz držav, ki niso članice EU.

Gre za ukrepa, ki jih je v okviru reševanja zaostrenih razmer v primarnem zdravstvu napovedal minister za zdravje Aleš Šabeder. Kako uspešna bosta, pa bo odvisno tudi od tega, kakšno bo zanimanje mladih zdravnikov za družinsko medicino oziroma interesa tujih zdravnikov za delo pri nas.

Zdravniška zbornica Slovenije je sicer z danes objavljenim razpisom specializacij za letošnje leto skupaj razpisala 275 mest. Na razpisu je mogoče kandidirati za določenega izvajalca, kar pomeni, da se bo kandidat po končani specializaciji pri tem izvajalcu za poln delovni čas zaposlil za najmanj toliko časa, kot traja specializacija. Ko gre za mesta za območje celotne države, pa se zaposlitev za poln delovni čas za obdobje, kolikor traja specializacija, predvideva pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji.

Za družinsko medicino je razpisanih po eno mesto za 13 zdravstvenih domov ter po dve za Zdravstveni dom Celje in Osnovno zdravstvo Gorenjske, 45 pa za območje celotne države. Lani sicer zanimanja za družinsko medicino ni bilo veliko, saj je velika večina razpisanih mest ostala nezasedenih. Na zadnjem razpisu s 60 razpisanimi mesti je bilo na primer osem prijav.

Ministrstvo želi k rešitvi razmer v primarnem zdravstvu prispevati tudi z uvozom zdravnikov iz tujine. Javna razprava o odredbi, s katero bi zvišali število mest za delo v Sloveniji za tuje zdravnike, se je iztekla. Predlog pa predvideva, da bi z odredbo letos omogočili prihod 91 zdravnikov iz držav, ki niso članice EU, od tega 55 za področje družinske medicine. Po podatkih zdravniške zbornice sicer v Sloveniji trenutno deluje 524 tujih zdravnikov.

Minister Šabeder je že napovedal, da bo v tem tednu pripravljen tudi predlog aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru, s katerim bi spremenili mejo, ko lahko zdravniki odklonijo zavarovane osebe, ki bi se želele vpisati pri njih. A bo tu naletel na zahtevo sindikata zdravnikov družinske medicine Praktikum. Njegov predsednik Igor Muževič namreč poudarja, da je zanje sprejemljiva le rešitev, po kateri bi brez dodatnih pogojev omogočili zdravnikom odklanjanje bolnikov nad 1895 glavarinskimi količniki.

Po njegovih besedah bolniki ne bi bili kakor koli na slabšem; tisti, ki so že opredeljeni pri posameznem zdravniku, bi bili še naprej. Za neopredeljene bolnike pa bi se z organizacijo različnih oblik dela zagotovila potrebna zdravstvena oskrba. Bi pa dali sporočilo mladim zdravnikom, ki sedaj ne želijo v družinsko medicino, da kariera v tem poklicu ni obsojena na doživljenjsko pristajanje na delo v kriznih razmerah.

Sta pa sindikat Praktikum in tudi zdravniško zbornico zmotile navedbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o povprečnem času, ki ga imajo v ambulanti na voljo za enega bolnika. V sindikatu opozarjajo, da se trditve ZZZS ne skladajo z uradnimi podatki iz evidenc Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter z rezultati dveh raziskav o obremenjenosti zdravnikov družinske medicine.

Tako v Praktikumu kot na zbornici poudarjajo, da so zahteve zdravnikov v dobrobit bolnikov, o zdravju katerih odločajo, in da zato želijo dovolj časa. Na izgorelost in nemoč zagotavljati varno in strokovno obravnavo bolnikov je danes opozorilo tudi sedem zdravnikov družinske medicine iz Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, ki so vodstvo zdravstvenega doma obvestili, da s 1. majem preklicujejo soglasje za nadurno delo.

S tem so se pridružili opozorilom kolegov iz nekaterih drugih zdravstvenih domov, ki so že zagrozili s kolektivnimi odpovedmi. Nazadnje je te v začetku meseca že podalo 23 kranjskih zdravnikov. V koordinaciji zdravniških organizacij, ki jo poleg zbornice sestavljajo tudi sindikat Fides, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, so po današnji seji zavrnili, da bi zdravnike spodbujali k odpovedim.

Je pa predsednik Fidesa Konrad Kuštrin poudaril, da so standardi in normativi del kolektivne pogodbe in da je treba temu prilagoditi način dela javnih zdravstvenih zavodov. Delodajalce bodo tako pozvali, naj spremenijo sistemizacijo, da se bo sploh videlo, koliko zdravnikov manjka in kje. V zdravniških organizacijah so bili kritični tudi do ZZZS in se spraševali, ali bo minister s svojo ekipo lahko dovolj močan v odnosu do zavoda.

Zdravniki pa niso edina poklicna skupina v zdravstvu, ki od ministra Šabedra zahteva ukrepanje in ureditev razmer. Minister je na seji odbora za zdravstvo, na kateri so nadaljevali razpravo o stanju v zdravstveni negi, pojasnil, da so se na sestanku s sindikati, ki zastopajo zaposlene na tem področju, v sredo dogovorili za usklajevanje dokumenta, ki določa poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi.

Kot rok so določili 30. april, pri čemer minister priznava, da gre za "sorazmerno kratek" rok, "a zadeve stojijo že dolgo časa". Da zaposleni v zdravstveni negi na dokument čakajo že zelo dolgo, so opozarjali tudi člani odbora. Vendar pa so s sklepi ministru določili nekoliko daljši rok, saj njegovo soglasje k usklajenemu besedilu dokumenta pričakujejo do 18. maja.

Ministrstvo so pozvali, da sledi sklepu vlade in najpozneje do 30. septembra sprejme predlog kadrovskih standardov in normativov za zdravstveno in babiško nego ter oskrbo in da se v roku dveh mesecev opredeli do specialističnih področij v zdravstveni negi, ki jih je pripravila zbornica zdravstvene in babiške nege. Pričakujejo tudi, da bo ministrstvo v roku treh mesecev preučilo možnosti priprave zakona, ki bi celostno urejal poklice v zdravstveni negi in oskrbi.