c S
Dodatek za veliko družino več kot 26.500 družinam 12.04.2019 08:11 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo danes izplačalo dodatek za veliko družino. Dodatek bo prejelo 26.566 družin, ki jim bo ministrstvo skupaj izplačalo skoraj 11 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu.

Dodatek izplača v enkratnem znesku in za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima z otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Z letošnjim letom je bil ukinjen premoženjski cenzus, zato ga prejmejo vse velike družine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ne glede na materialni položaj družine.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

Družinam, ki se jim bo do konca leta rodil še tretji ali četrti otrok, bo ministrstvo dodatek za veliko družino oz. razlika v primeru četrtega otroka izplačalo takrat.