c S
V objavljenem razpisu specializacij za družinsko medicino 62 mest 11.04.2019 16:06 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Zdravniška zbornica Slovenije je danes objavila razpis specializacij zdravnikov za letošnje leto. Skupaj je razpisanih 275 mest, od tega za specializacijo družinske medicine 62. Takšna je bila tudi napoved ministrstva za zdravje, ki v tem vidi enega od ukrepov za dolgoročno reševanje težav v primarnem zdravstvu.

Na razpisu je mogoče kandidirati za določenega izvajalca, kar pomeni, da se bo kandidat po končani specializaciji pri tem izvajalcu za poln delovni čas zaposlil za najmanj toliko časa, kot traja specializacija. Ko gre za mesta za območje celotne države, pa se zaposlitev za poln delovni čas za obdobje, kolikor traja specializacija, predvideva pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji.

Za družinsko medicino je razpisanih po eno mesto za 13 zdravstvenih domov ter po dve za Zdravstveni dom Celje in Osnovno zdravstvo Gorenjske, 45 pa za območje celotne države.

Zanimanja za družinsko medicino sicer ni veliko. Lani je velika večina razpisanih mest ostala nezasedenih, na zadnjem razpisu s 60 razpisanimi mesti je bilo na primer osem prijav.

Predvideno število specializantov, ki bodo letos zaključili specializacijo iz družinske medicine, je 49. Tudi za naslednje leto je minister za zdravje Aleš Šabeder napovedal ugoden priliv specializantov, v letih 2023 in 2024 pa jih bo manj.

Sicer pa danes objavljeno besedilo razpisa vključuje vse specializacije, ne le za družinsko medicino. Med drugim je za specializacijo za pediatrijo predvidenih 26 mest.

Kandidati morajo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev zdravniški zbornici poslati do vključno 30. aprila. Odpiranje vlog bo 6. maja. Podatki o končnem številu prijavljenih kandidatov za posamezno razpisano mesto pa bodo na voljo pri zbornici in na njeni spletni strani od 10. maja.

Kandidati, ki se bodo v predpisanem roku prijavili na razpis, vendar bodo želeli kandidirati na drugo razpisano specializacijo, bodo lahko prenesli svojo prijavo na katerokoli drugo razpisano specializacijo do vključno 9. maja. O vlogi pa bo po opravljenem izbirnem postopku zbornica odločila v dveh mesecih po preteku roka za prenos vlog.

Besedilo razpisa je dostopno na https://sta.si/attachment?id=108