c S
Ministrstvo o aferi z anketo o travinju 11.04.2019 14:20 Ljubljana/Maribor/Koper, 11. aprila (STA) - Mediji so nedavno razkrili, da je Zavod študentska praksa Maribor, ki je bil brez zaposlenih in je nato nehal delovati, od kmetijskega ministrstva dobil več kot 40.000 evrov vreden posel za anketo o zalogah ogljika na travinju. Na ministrstvu so pojasnili, da je bil posel izveden korektno, naročnik pa po izvedbi nima vpliva na poslovanje izvajalca.

Kot je poročal POP TV, je ministrstvo za kmetijstvo junija 2017 objavilo naročilo za izvedbo analize uporabe travnikov za potrebe ocene zalog ogljika na travinju. V desetdnevnem roku je prejelo dve ponudbi in izbralo cenejšo, ki jo je poslal Zavod študentska praksa Maribor.

Zavod je za izvedbo projekta zahteval dobrih 46.000 evrov, kar je bilo še vedno 21 odstotkov več od ocenjene vrednosti. Zaradi zamude pri izvedbi naročila je podjetje sicer dobilo izplačanih dobrih 41.000 evrov. Zavod, sicer registriran za dejavnost pomoči pri iskanju zaposlitve, je moral anketirati nekaj več kot 1000 kmetov, ki jih je izbralo ministrstvo, odgovoriti pa so morali na nekaj enostavnih vprašanj.

Posebej pa bode v oči razkritje POP TV, da omenjeni zavod do takrat nikoli ni imel nikakršnih prihodkov, bil je tudi brez referenc in zaposlenih. Poleg tega je sodišče oktobra 2017, še preden je Zavod študentska praksa Maribor oddal ankete, začelo postopek za njegov izbris, saj ni imel soglasja za opravljanje dejavnosti na naslovu, kjer je bil prijavljen. Zato je bil zavod februarja lani tudi dokončno izbrisan in tako ne obstaja več.

Zavod, ki je bil v lasti Tadeja Lončariča, Danijela Esiha in Inkubatorja idej, takrat pa ga je vodila Nina Novak iz Ljubljane, je v Mariboru neznanka. Njegova spletna stran ne deluje, kot kontaktna oseba je naveden Danijel Esih, katerega telefonska številka pa ne obstaja več.

Na kmetijskem ministrstvu so za STA pojasnili, da so omenjeno javno naročilo izvedli kot naročilo male vrednosti, pri katerem ni zakonsko določenega minimalnega roka za sprejem ponudb, sicer pa je desetdnevni rok za oddajo ponudb v tovrstnih postopkih "običajen in je glede na prakso dovolj dolg".

Ministrstvo kot naročnik je v razpisni dokumentaciji med drugim zahtevalo, da mora gospodarski subjekt razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje s seznamom članov, ki bodo sodelovali v projektni skupini, in priloženimi življenjepisi, iz katerih so razvidne njihove reference.

V okviru pregleda ustreznosti prijavitelja je strokovna komisija ugotovila, da je ponudba Zavoda študentska praksa Maribor ob prijavi izpolnjevala zahtevane pogoje. Sicer pa, kot so dodali na ministrstvu, glede na določbe zakona o javnem naročanju za izvedbo posla ni zahtevano, da ima ponudnik zaposlene delavce, ampak posel lahko izvede s podizvajalci ali pogodbenimi sodelavci.

Kot so še navedli, je izvajalec opravil naloge v skladu z določili pogodbe. Opravil je terensko delo pri več kot 1000 lastnikih kmetijskih gospodarstev, naročniku pa je predložil izpolnjene popise stanja kmetijskih gospodarstev na predhodno pripravljenih obrazcih, ki so podpisani s strani kmetijskega gospodarstva. Zaradi kršitev s pogodbo dogovorjenih rokov oz. zamude so sicer zavodu obračunali pogodbeno kazen, nakar je ta prejel plačilo v višini 41.393 evrov.

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da po izvedbi posla naročnik nima vpliva na poslovanje izvajalca. "Dejstvo, da je izvajalec po izvedbi predmetnega naročila prenehal poslovati, nima nobenega vpliva na izvedbo naloge," so dodali.

Pri omenjenem naročilu se je pojavilo tudi ime sedanjega koprskega župana Aleša Bržana. Kot je poročal POP TV, je zavod namreč posel dobil šele, ko so dokumentacijo dopolnili s tričlansko projektno skupino, v kateri je bil tudi Bržan.

V županovem kabinetu so za STA pojasnili, da je bil Bržan k projektu povabljen v delu, ki se nanaša na strukturiranje in obdelavo podatkov. Delo je opravil v obsegu, na način in v roku, dogovorjenem z zavodom, ter je tudi plačilo prejel v roku, so dodali. Za svoje delo v okviru projekta, katerega izvedba je potekala več kot pol leta, je prejel 2000 evrov bruto. Naloga je bila zbiranje in obdelava podatkov, Bržanovo sodelovanje z zavodom pa se je zaključilo s predajo podatkov, so še navedli.