c S
Vlada s spremembo kadrovskega načrta organov državne uprave dovolila 91 novih zaposlitev 11.04.2019 16:39 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Vlada je sprejela dopolnitev skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2019, s katero je dovoljeno število zaposlitev na nekaterih ministrstvih in vladnih službah povečala za skupaj 91. Spremenila je uredbo o napredovanju v nazive tako, da uradniki napredujejo v naziv 1. novembra, pravice iz tega pa pridobijo 1. decembra.

Ministrstvu za okolje in prostor je vlada število dovoljenih zaposlitev povečala za 10, enako tudi ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ministrstvu za pravosodje je dovoljeno število zaposlitev povečala za 60, od tega 30 za potrebe Uprave RS za probacijo in 30 za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Na ministrstvu za infrastrukturo bodo imeli glede na današnjo odločitev vlade na voljo dodatnih pet zaposlitev, na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa dodatne tri. Prav tako za tri je vlada dovoljeno število zaposlitev povečala vladnemu uradu za varovanje tajnih podatkov.

Vsi omenjeni organi morajo o realizaciji zaposlitev vladi poročati do 15. julija. Če zaposlitev ne bodo opravili, lahko ministrstvo za javno upravo vladi predlaga spremembo razdelitve kvot, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Vlada je tudi dovolila začasni prenos sedmih kvot iz kadrovskega načrta Slovenske vojske v kadrovski načrt vladnih služb, odgovornih predsedniku vlade, ter začasen prenos 15 kvot iz kadrovskega načrta Slovenske vojske v kadrovski načrt ministrstva za obrambo.

Na podlagi stavkovnega sporazuma s sindikati javnega sektorja je vlada danes izdala spremembo uredbe o napredovanju uradnikov v nazive. Slednja tako po novem določa, da uradniki napredujejo v višji naziv 1. novembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa jim pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje, in ne več od 1. maja, kot je uredba določala do zdaj.

Spremenjena uredba določa tudi, da se o napredovanju v primeru začasne premestitve odloči v 60 dneh in da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.