c S
Vladno izhodišče za letošnji regres javnih uslužbencev je 886,63 evra 11.04.2019 12:54 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Vlada je na seji sprejela izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja glede višine regresa javnih uslužbencev za letos. Med drugim je odločila, da ne sprejema sindikalnega predloga glede višine regresa in kot izhodišče določila, da bi se javnim uslužbencem izplačal regres največ v višini minimalne plače, to je 886,63 evra.

Vlada je na seji pogajalsko skupino vlade tudi pooblastila za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine letošnjega regresa za letni dopust.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki jo vodi Branimir Štrukelj, je namreč 12. marca vladni pogajalski skupini posredovala pisni predlog višine regresa za letni dopust za leto 2019, ki ga je predhodno (6. marca) predstavila tudi na sestanku vladne pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja.

Predlagala je, da bi javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripadal regres v višini 1300 evrov; uslužbenci, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, bi dobili regres višini 1200 evrov; uslužbenci, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pa 1000 evrov.

Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, je 3. aprila druga skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, sporočila, da ne nasprotujejo takšnemu predlogu, zdaj pa se je do njega opredelila tudi vlada. Med drugim je odločila, da predloga ne sprejema in kot svoje pogajalsko izhodišče določila, da bi bil javnim uslužbencem regres za letni dopust izplačan v višini minimalne plače, to je 886,63 evra.

Vlada ob tem pojasnjuje, da so lani javni uslužbenci prvič po prenehanju veljavnosti varčevalnih ukrepov prejeli regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki je v letu 2018 znašala 842,79 evra.

V skladu z dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil podpisan 3. decembra lani, so bili javni uslužbenci, ki so na dan izplačila regresa prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, tudi upravičeni do poračuna med 1050 evri in že prejetim regresom za letni dopust.

V letu 2019 se bi po navedbah vlade glede na danes sprejeto izhodišče regres zvišal. Kot navajajo, se bo zvišal že zgolj zato, ker je bila minimalna plača z 842,79 evra povišana na 886,63 evra. "Poleg tega je vlada z novelo zakona o dohodnini omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov ... Z izvzemom dohodka regresa za letni dopust iz davčne osnove do višine 100 odstotkov povprečne plače, kar seveda zajame izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače, pomeni, da se bo znatno davčno razbremenilo ta dohodek iz dela, tudi za vse javne uslužbence. Navedeno pomeni, da bodo javni uslužbenci prejeli višje izplačilo regresa za letni dopust v letu 2019 glede na preteklo leto, tako iz naslova višje minimalne plače kot iz naslova ugodnejše davčne obravnave tega dohodka," navajajo na vladi.

Ob tem so spomnili, da se bodo zaradi zavez iz podpisanega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja prejemki javnih uslužbencev v letu 2019 bistveno povečali. Med drugim navajajo višje uvrstitve v plačne razrede in nazive ter dvig nekaterih dodatkov.