c S
Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje prostorskih odlokov za območje Portoroža 11.04.2019 07:13 Ljubljana/Portorož, 10. aprila (STA) - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvrševanje odlokov o treh občinskih podrobnih prostorskih načrtih na območju Portoroža, saj bi bile posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanih odlokov, hujše od posledic zadržanja. Ustavno sodišče bo o pobudi za izpodbijanje odlokov odločalo prednostno.

Sklep, ki ga je ustavno sodišče na seji 27. marca sprejelo soglasno, se nanaša na občinske podrobne prostorske načrte za območja Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi. Odloke, s katerimi je piranska občina želela postaviti temelje za ureditev zalednega dela Portoroža, je lani sprejel občinski svet, oktobra pa so v Civilni iniciativi Piran začeli zbirati podpise za izvedbo referenduma o vseh treh prostorskih aktih.

Izpodbijani odloki se nanašajo na prostorske načrte za skupaj 11 do 12 hektarjev zemljišč. Večinoma gre za zapuščena območja, kjer naj bi po načrtih uredili več parkovnih površin, garažno hišo, manjši hotel in 53 novih hiš.

Medtem ko je civilna iniciativa zbirala podpise, je zdaj že bivši župan Peter Bossman odloke objavil v uradnem listu in s tem onemogočil izvedbo referenduma. Ustavno sodišče je tako prejelo pobudo, naj se odloke odpravi, njihovo izvajanje pa zadrži.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude izpodbijanja omenjenih prostorskih načrtov, ki jo je v imenu Civilne iniciative Piran formalno vložil njen predstavnik Davorin Petaros, sicer tudi občinski svetnik, presodilo, da so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanih odlokov, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja teh predpisov.

"Izpodbijani odloki so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za novogradnje, gradnja pa lahko povzroči težko popravljive škodljive posledice v prostoru. Po drugi strani zadržanje izvrševanja izpodbijanih odlokov nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve ustavnega sodišča ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo lahko izvedeni kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z ustavo ali zakonom," je sodišče utemeljilo svojo odločitev.

Glede odprave odlokov bo ustavno sodišče odločalo, ko bo ocenilo, ali so izpodbijani odloki v neskladju z ustavo ali zakonom. Pri tem bo o pobudi odločalo prednostno.