c S
Prihodki Luke Koper v treh mesecih navzgor 11.04.2019 07:13 Koper, 10. aprila (STA) - Luka Koper je v prvih treh mesecih letos po prvih podatkih ustvarila 59,61 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Skupni ladijski pretovor se je znižal za tri odstotke na 5,92 milijona ton, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

"Skupni ladijski pretovor se je zmanjšal predvsem zaradi velikega nihanja v posameznih blagovnih skupinah. Na drugi strani pa prihodki od prodaje nakazujejo pozitiven trend rasti in stabilno poslovanje," so rezultat pospremili v družbi.

Največji oz. 17-odstoten padec so zabeležili na področju pretovora vozil. "Razlog je v neobičajno visokem pretovoru vozil v prvih treh mesecih lani, ko je dosegel 204.516 vozil, medtem ko je v prvih treh mesecih letos znašal 169.496 vozil."

"Pretovor vozil v zadnjih mesecih precej niha, kar je verjetno odraz stanja na svetovnem avtomobilskem trgu, vendar je trend od skromnega v januarju vseeno ponovno krepko v porastu," so navedli v Luki.

Zmanjšal se je tudi pretovor sipkih in razsutih tovorov, in sicer za 13 odstotkov. "Razlog je enkraten dogodek oz. okvara na obratu ene od strank, ki preko koprskega pristanišča uvaža razsuti tovor," so pojasnili.

Ostale blagovne skupine so beležile rast. Izstopalo je predvsem polnjenje in praznjenje kontejnerjev, ki predstavlja dodano vrednost k blagu. Pretovor kontejnerjev je rasel stabilno, v naslednjih mesecih pa v družbi pričakujejo, da bo v eno od dveh direktnih linij, ki tedensko povezuje Koper z Daljnim vzhodom, ladjar vključil ladje z večjo zmogljivostjo.