c S
Med izzivi slovenskih izvoznikov povečevanje obsega in iskanje novih trgov 10.04.2019 15:36 Brdo pri Kranju, 10. aprila (STA) - Lansko leto je bilo rekordno za slovenski izvoz, v začetku letošnjega se nadaljuje visoka rast. A priložnosti za krepitev internacionalizacije je še veliko, predvsem pri širjenju baze izvoznikov med malimi in srednjimi podjetji ter vstopanjem na nove, bolj oddaljene trge. Država je na današnji konferenci podjetjem obljubila pomoč.

Vlada se bo trudila, da bo gospodarstvu še naprej pomagala, tako z ukrepi za razbremenitev kot pri odpiranju vrat na tujih trgih. Ne more pa država narediti vsega, zato je pomembno sodelovanje, dobra organizacija in proaktivnost, je na Brdu pri Kranju zbrane predstavnike podjetij nagovoril premier Marjan Šarec.

Povečanje vrednosti izvoza v lanskem letu za tri milijarde evrov na okoli 39 milijard evrov je predvsem zasluga gospodarstva, a tudi politike v delu, ko je sprejela podporne ukrepe, je dejal predsednik vlade.

Ob poudarjanju visoke gospodarske rasti so se povečali apetiti sindikatov, politika pa mora "onkraj kamer, onkraj političnih točk in onkraj dvomesečnih ciklusov" ravnati odgovorno in "kakšne stvari ne izreči", je nadaljeval. Uspešni bomo le, če bomo več delali, manj govorili in uspehe predstavili takrat, ko bo do njih dejansko prišlo, je dejal premier.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je izpostavil lanskoletno rast uvoza in izvoza, krepijo se tudi tuje neposredne investicije. A več kot polovico mednarodne menjave je Slovenija lani ustvarila z Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Hrvaško in Francijo. Ob tem izvaža le manjši del slovenskega gospodarstva, 100 največjih izvoznikov pa ustvari 56 odstotkov celotnega slovenskega izvoza.

"Zato moramo povečati število izvozno usmerjenih podjetij, predvsem malih in srednje velikih, povečati razpršenost izvoza, tudi v tretje države oz. na trge zunaj EU, ter izkoristiti tržne niše z visokotehnološkimi proizvodi in storitvami, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost," je poudaril Počivalšek.

Država podjetjem vrata na tujih trgih, še posebej tistih zunaj EU, odpira tudi prek gospodarske diplomacije. "Za Slovenijo je ključnega pomena, da je odprta, ne le politično, ampak predvsem gospodarsko," je dejal minister za zunanje zadeve Miro Cerar. "Samo tako, da podpiramo naše podjetnike in podjetnike pri vstopanju na tuje trge in v Slovenijo privabljamo investitorje z dobrimi poslovnimi modeli, ki prinašajo dodano vrednosti, dobre zaposlitve, čiste tehnologije, bo namreč lahko šla Slovenija po poti dobre države."

Poudaril je, da bo lahko vsak podjetnik lažje posloval v tujini ali pa s tujcem doma, če bo Slovenija kot blagovna znamka dobra - če bo slovela po dobrem šolskem sistemu in znanstvenih institucijah, kvalitetnem pravosodju, kvalitetnem gospodarskem sistemu in podjetjih. "Vse šteje. Zato smo vsi ambasadorji Slovenije," je dejal.

Lanskoletna anketa Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) med podjetji, ki so dejavna na mednarodnem trgu, daje jasen odgovor o njihovih pričakovanjih, je poudaril prvi mož zbornice Boštjan Gorjup. "Na podjetniškem nivoju se v pretežni meri pričakovanja nanašajo na storitve, ki zagotavljajo kritično maso kontaktov s primernimi potencialnimi kupci, na nacionalnem nivoju pa je želja podjetij, da se osredotočamo na ukrepe in lobiranje za dvig ugleda blagovne znamke Made in Slovenia," je povedal.

Slovenija želi, kot navaja dokument Mednarodni izzivi 2019-2020, v letošnjem in prihodnjem letu izvoz povečati za pet odstotkov letno, ob tem pa povečevati delež izvoza malih in srednjih podjetij za dve odstotni točki letno. Načrt predvideva tudi povečevanje tujih neposrednih investicij v deležu bruto domačega proizvoda za 0,5 odstotne točke letno ter povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega za pet odstotkov letno.

Po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija za priložnosti za slovensko gospodarstvo kažejo predvsem na nišnih področjih, v krepitvi izvoza storitev ter digitalizaciji. Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič pa je menil, da se bo moralo slovensko gospodarstvo v prihodnje moralo "začeti spogledovati" z afriškim trgom.

V. d. direktorja javne agencije Spirit Slovenija Ajda Cuderman je na okrogli mizi med razlogi, da se več podjetij ne odloči za izvoz, izpostavila "našo grozno sramežljivost". Da imajo nekateri podjetniki premalo poguma, se je strinjal prvi mož TPV Marko Gorjup. "Biti moramo malo bolj samozavestni. Ne da sanjamo, ampak da imamo samozaupanje," je dodal.

Za slovensko živilsko industrijo je največja težava na oddaljenih tujih trgih prepoznavnost. "Nimamo težav s prepoznavnostjo v okoliških državah in na trgih bivše skupne države, problem pa je, ko gremo malo dlje, prepoznavnost na oddaljenosti nad 500 kilometrov nam pade," je opozoril direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec.

Direktor Robotine Devid Palčič je menil, da bi morali v Sloveniji več sodelovati. "Mi smo vsi majhni in če hočemo konkurirati velikim, moramo postati veliki," je poudaril. Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel pa je menil, da bi morala država predvsem zagotavljati stabilnost, da bodo lahko podjetja konkurirala na tujih trgih.

Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je opozorila, da se zgolj na ravni države z internacionalizacijo ukvarja okoli 30 različnih enot, z gospodarskimi zbornicami, klubi in drugimi zasebnimi akterji pa številka doseže 100. Dobro bi bilo zato zagotoviti jasne informacije o storitvah, ki jih ponujajo posamični akterji, je menila.

Nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva so na Brdu pri Kranju skupaj pripravili ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za zunanje zadeve, javna agencija Spirit Slovenija ter GZS. Osrednjega letnega dogodka slovenskega izvoznega gospodarstva se udeležuje več 400 gospodarstvenikov, predstavnikov države, poslovnih klubov in zbornic.