c S
Umar: V začetku leta ugodne domače gospodarske razmere 10.04.2019 13:00 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Slovenija v začetku leta beleži ugodne domače gospodarske razmere in rast dohodkov ter trošenja gospodinjstev, medtem ko je v mednarodnem okolju prisotno umirjanje rasti. Rast aktivnosti v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih, ki je bila v drugi polovici leta 2018 skromna, se je v začetku leta občutneje okrepila, ugotavlja Umar.

Razpoloženje v gospodarstvu od sredine lanskega leta ostaja skoraj nespremenjeno, z izjemo predelovalnih dejavnosti. "V tem segmentu se je zaupanje znova poslabšalo zaradi nižjih izvoznih naročil, upočasnitev rasti v glavnih trgovinskih partnericah evrskega območja pa je vplivala na znižanje pričakovanj podjetij glede izvoza," Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ugotavlja v novi številki publikacije Ekonomsko ogledalo.

Rast aktivnosti v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih, ki je bila v drugi polovici leta 2018 skromna, se je v začetku leta občutneje okrepila, nadaljevala se je rast prihodkov tržnih storitev in trgovine. V prvem letošnjem mesecu se je okrepila tudi rast izvoza blaga, rast izvoza storitev pa se je umirila, a ostala na visoki ravni.

Glede na pričakovana gibanja v glavnih trgovinskih partnericah evrskega območja Umar v nadaljevanju leta pričakuje umirjanje rasti izvoza. Kazalniki razpoloženja in gospodarske klime v teh državah so se namreč v zadnjih mesecih zniževali, kar je med drugim vplivalo tudi na občutno znižanje napovedi mednarodnih institucij za bruto domači proizvod v evrskem območju za leto 2019. Med glavnimi dejavniki nižjih pričakovanj ostaja negotovost glede trgovinskih sporov in izhoda Združenega kraljestva iz EU ter vse bolj očitno umirjanje rasti kitajskega gospodarstva.

Rast gospodarske aktivnosti se je odrazila tudi na trgu dela, kjer je naraščajoče povpraševanje po delovni sili prispevalo k visoki zaposlenosti in nadaljnjemu znižanju registrirano brezposelnih. Stopnja anketne brezposelnosti se je v zadnjem četrtletju lani približala predkrizni ravni. Ob vedno večjem pomanjkanju delovne sile, o kateri poročajo podjetja, se je okrepilo zaposlovanje tujcev, hitrejša je tudi rast plač. Sicer sta na medletno rast plač januarja vplivala tudi dvig minimalne plače in konec leta dogovorjeni dvig plač v javnem sektorju.

Okrepljena rast plač, skupaj z rastjo socialnih transferjev, povečuje razpoložljivi dohodek in s tem ugodno vpliva na trošenje gospodinjstev. Ob povečanih sredstvih, ki so bila osnovana tudi na rasti potrošniških kreditov, so gospodinjstva okrepila predvsem nakupe nekaterih trajnih dobrin ter turističnih storitev doma in v tujini. Rast trošenja gospodinjstev vpliva tako na rast cen blaga kot tudi storitev; medletna inflacija se je zato marca nekoliko povišala, a ostaja na razmeroma nizki ravni.

Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok in je v zadnjih dvanajstih mesecih do januarja predvsem posledica rasti storitvenega presežka, zlasti v menjavi transporta in neto prilivih od potovanj, ter manjšega primanjkljaja primarnih dohodkov v povezavi z nižjimi stroški financiranja zunanjega dolga in višjih neto prilivov dohodkov od dela. Po drugi strani se je na medletni ravni blagovni presežek nekoliko znižal, saj se je umiril izvoz večine ključnih proizvodov predelovalnih dejavnosti, še posebej vozil, obenem pa se je občutno povečala rast uvoza izdelkov za široko potrošnjo, še navaja Umar.