c S
Slovenija želi povečevati izvoz za pet odstotkov letno 10.04.2019 12:51 Brdo pri Kranju, 10. aprila (STA) - Slovenija želi v letošnjem in prihodnjem letu izvoz povečati za pet odstotkov letno, ob tem pa povečevati delež izvoza malih in srednjih podjetij za dve odstotni točki letno. Priložnosti za to se kažejo predvsem na nišnih področjih, v krepitvi izvoza storitev ter digitalizaciji, je dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti.

Cantarutti je na drugi nacionalni konferenci o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju danes predstavil dokument Mednarodni izzivi 2019-2020. Ta predvideva povečevanje vrednosti izvoza za pet odstotkov letno, povečevanje deleža izvoza malih in srednjih podjetij, povečevanje tujih neposrednih investicij (TNI) v deležu bruto domačega proizvoda (BDP) za 0,5 odstotne točke letno ter povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega za pet odstotkov letno.

"Cilji so jasni, osredotočenost tudi, pomembno pa je enotno delovanje ekosistema - da plujemo v isto smer, da smo skupaj," je poudaril Cantarutti.

Državni sekretar je poudaril, da je Slovenija v letošnjem januarju pri rasti izvoza zabeležila najboljši rezultat za ta mesec v svoji zgodovini. A še vedno je več kot 50 odstotkov izvoza usmerjenega na trge, ki so od nas oddaljeni do 500 kilometrov.

Storitve ob tem predstavljajo le 20 odstotkov celotnega izvoza, čeprav predstavljajo 65 odstotkov slovenskega BDP. "Imamo priložnosti, imamo se o čem pogovarjati," je poudaril Cantarutti.

Priložnosti se kažejo tudi na področju TNI. Te se sicer v Sloveniji krepijo, a njihov delež v BDP znaša le 32 odstotkov - v EU je povprečje 59 odstotkov, na Češkem pa denimo 65 odstotkov. Trgi, na katere se bo Slovenija osredotočila "v TNI ofenzivi", so sicer po besedah Cantaruttija Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, ZDA ter Japonska.

Za namen izvajanja programa spodbujanja internacionalizacije ima sicer letos gospodarsko ministrstvo na voljo nekaj več kot 13 milijonov evrov sredstev - devet milijonov za spodbujanje internacionalizacije in štiri milijone za spodbujanje investicij. Zunanje ministrstvo ima ob tem denimo 357.000 evrov za promocijske aktivnosti gospodarstva na tujih trgih, ministrstvo za kmetijstvo pa 170.000 evrov za promocijo na tretjih trgih.

Ekonomist Mojmir Mrak je sicer v pregledu priložnosti do leta 2025 izpostavil štiri glavna srednjeročna tveganja v svetovnem gospodarstvu. To so geopolitična tveganja, protekcionizem, ki bi ga lahko spremljale tudi spremembe v deviznih tečajih, povečan obseg skupne zadolženosti držav in zasebnega sektorja ter kibernetske napade na države in podjetja.

Dolgoročno je potencialna gospodarska rast nižja kot v preteklem obdobju, in sicer zaradi dejavnikov, kot sta nižja rodnost ter strukturna brezposelnost. Pojema tudi družbena podpora procesom globalizacije, obeta se prerazporejanje moči med državami in korporacijami.

V luči morebitne nove gospodarske krize - ta bo gotovo prišla, vprašanje je le, kdaj - je Mrak posvaril, da v Evropi nismo v celoti počistili finančnega sektorja. Manjši je tudi manevrski prostor centralnih bank, države so bolj zadolžene, globalno finančno upravljanje pa je močno oslabljeno.

Za Slovenijo bo po oceni Mraka v prihodnje še pomembneje, da je del EU, ki bo lahko kot partner vstopala v pomembne mednarodne dogovore. Slovenija sama pa se lahko osredotoči na štiri področja: makroekonomski okvir, vzpostavitev sistemskega proticikličnega instrumenta za primer nove krize, oblikovanje razvojnih prioritet ter nadaljevanje internacionalizacije, je še menil.

"Za Slovenijo je ključnega pomena, da je odprta, ne le politično, ampak predvsem gospodarsko," je v nagovoru dejal minister za zunanje zadeve Miro Cerar. "Samo tako, da podpiramo naše podjetnike in podjetnike pri vstopanju na tuje trge in v Slovenijo privabljamo investitorje z dobrimi poslovnimi modeli, ki prinašajo dodano vrednosti, dobre zaposlitve, čiste tehnologije, bo namreč lahko šla Slovenija po poti dobre države."

Poudaril je, da bo lahko vsak podjetnik lažje posloval v tujini ali pa s tujcem doma, če bo Slovenija kot blagovna znamka dobra - če bo slovela po dobrem šolskem sistemu in znanstvenih institucijah, kvalitetnem pravosodju, kvalitetnem gospodarskem sistemu in podjetjih. "Vse šteje. Zato smo vsi ambasadorji Slovenije," je dejal.

Poudaril je, da so zelo pomembni stiki z drugimi državami v različnih povezavah in institucijah, s katerimi "Slovenijo postavljamo na svetovni zemljevid".