c S
ATVP proti podelitvi pristojnosti za vzpostavitev virtualne podatkovne sobe 10.04.2019 11:28 Ljubljana, 10. aprila (STA) - ATVP je opozorila, da ne bo sposobna izvrševati določil predloga zakona o izbrisih v bankah, ki predvideva, da mora vzpostaviti virtualno podatkovno sobo ter izvrševati nadzor nad njenim dostopom in nad neupravičenimi razkritji podatkov. Na to je vlado opozorila tudi v posebnem pismu, so danes sporočili iz ATVP.

Vlada je v sredo sprejela predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, za katerega Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) meni, da je "pomanjkljiv in nejasen, zato bo lahko že v začetni fazi uveljavljanja pravic nekdanjih imetnikov do sodnega varstva onemogočeno njegovo izvajanje".

ATVP je opozorila, da nima ne izkušenj, ne denarja in ne zadostnega števila zaposlenih za izvajanje takšne naloge in tako izpostavila, da "novo določene pristojnosti, da za potrebe nekdanjih imetnikov v treh mesecih vzpostavi virtualno podatkovno sobo, ne časovno ne finančno ne bo mogla realizirati".

Kot so izpostavili, ATVP ni IT-družba, zato bi za takšno nalogo potrebovala zunanjega izvajalca, kar zahteva bistveno več časa, kot ga predvideva zakon, in finančna sredstva, pri čemer predlog zakona financiranja sploh ne predvidi. Sami se namreč financirajo iz taks in nadomestil subjektov nadzora, zato ta sredstva, kot so dodali, ne smejo biti porabljena za druge namene.

Predlog, da naj bi njihovih 46 zaposlenih oz. približno 30 zaposlenih, ki lahko odločajo v upravnih postopkih, v 15 dneh na podlagi več 1000, lahko pa tudi več 10.000 vlog dopustili ali zavrnili vpogled v virtualno podatkovno sobo, so označili za organizacijsko in tehnično neizvedljivega. Takšno delo bi zavrlo tudi opravljanje njihovih osnovnih pristojnosti, kar predstavlja tveganje za pravilno delovanje trga.

Čeprav ATVP ni sodelovala v postopkih prenehanja imetništva finančnih instrumentov, ji zakon daje pristojnost nadzora nad morebitnim neupravičenim razkritjem teh informacij. "Predlog zakona v tem delu vsebuje pravno praznino, zaradi katere tudi ta pristojnost ATVP na trenutno predviden način ne bo izvršljiva," so še ugotovili.

Po njihovem bi bilo bolj smiselno, da podatkovno sobo vzpostavi in zanjo skrbi Banka Slovenije. Še bolj učinkovito pa bi bilo, da bi naloge vzpostavitve virtualne podatkovne sobe in omogočanja dostopa do nje prevzelo ministrstvo za javno upravo oz. njegov državni center za storitve zaupanja, ki je že vzpostavil enotno storitev za preverjanje identitete državljanov, poslovnih subjektov in javnih uslužbencev.