c S
Svetovni gradbeni forum o odpornosti stavb in infrastrukture 09.04.2019 12:51 Ljubljana, 09. aprila (STA) - Okoli 700 strokovnjakov iz 51 držav je na Svetovnem gradbenem forumu, ki se je začel danes v ljubljanskem Cankarjevem domu, začelo razpravo o pomembnosti odpornosti stavb in infrastrukture. Gradbeništvo je ena ključnih gospodarskih panog, ki se sooča s številnimi spremembami, njegov razvoj pa mora biti predvsem vzdržen, je bilo slišati uvodoma.

Forum po besedah predsednika inženirske zbornice Črtomirja Remca naslavlja trajnostne cilje Unesca in podpira trajnostno gradnjo, ki mora biti dostopna vsem. Tridnevni delovni progam je razdeljen na šest tematskih sklopov, ki so povezani s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in se nanašajo na vodo, energijo, trajnostna mesta, skupnosti in infrastrukturo, inovacije in podnebne spremembe.

"Gradbeništvo, sicer precej tradicionalna panoga, se v zadnjem času močno spreminja. Je tudi panoga, ki močno vpliva na druge, zato ima ključno vlogo v razvoju. Vprašanje pa je, kako jo ob rasti števila prebivalcev upravljati na način, da bo ta vzdržen," je izpostavil prvi mož zbornice, ki forum organizira skupaj z ljubljansko fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter Svetovno zvezo inženirskih organizacij (WFEO).

Kot je dejal okoljski minister Simona Zajec, je danes v gradbeništvu skorajda vse izvedljivo. "Vprašanje pa je, ali ima smisel in ali cena za okolje ni previsoka," je dejal in dodal, da ima zato zelo odgovorno vlogo. Tako je forum označil za dobro priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj, dobrih praks in znanja, kar je izpostavil tudi dekan gradbene fakultete Matjaž Mikoš.

"Pomembno pa je tudi znanje ter vzpodbujanje kreativnega razmišljanja in inoviranja," je menil Mikoš. Predsednica WFEO Marlene Kanga je kot ostali govorci poudarila pomen prispevka, ki ga ima gradbeništvo tako na gospodarski razvoj kot na blaginjo ljudi: "Tehnologija in razvoj morata prinesti rešitve za vse izzive ter poskrbeti za zmanjšanje odpadkov, manj porabe energijo in za odgovorno upravljanje z viri."

Izzivi gradbeništva so učinkovita raba virov, gradbeništvo 4.0 in napredno konstrukcijsko inženirstvo, kulturna dediščina v digitalnem svetu, obvladovanje in upravljanje tveganj naravnih nesreč, večanje zmogljivosti družbe na področju inženirstva ter digitalno inženirstvo grajenega okolja, direktorica Unesco Evropa Ana Luiza Massot Thompson-Flores pa je dodala še odgovorno gradbeništvo v državah v razvoju.

Gradbenega foruma se udeležujejo projektanti, izvajalci, proizvajalci, investitorji, upravniki, raziskovalci, profesorji in študenti, politiki ter zastopniki javne uprave. Tematski sklopi, ki jih obravnavajo, temeljijo na šestih od 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Pretresajo tudi številne primere različnih gradenj po svetu.

Govorijo pa tudi o pomembnosti projektiranja in upoštevanja določenih standardov in predpisov. Kot je povedal profesor z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo Peter Fajfar, se to pokaže pri naravnih katastrofah, kot so potresi. Namen je ščititi življenja in ublažiti škodo. "Naravnih katastrof ne moremo preprečiti, lahko pa ublažimo njihove posledice," je dejal.

Opozoril je, da bi morali protipotresno utrditi ali nadomestiti tiste stavbe, ki niso potresno varne, med temi pa izpostavil predvsem šole in bolnišnice. V Ljubljani je takšnih 14 osnovnih šol, je navedel. Pri zasebnih večnadstropnih stavbah je to še toliko težje, ker je to povezano z visokimi stroški in zapleteno logistiko.