c S
Stroka za omejitev dodatnega vpisovanja oseb pri preobremenjenih družinskih zdravnikih 09.04.2019 11:58 Ljubljana, 09. aprila (STA) - Koordinativno telo družinske medicine pojasnjuje, da zahteva družinskih zdravnikov po upoštevanju ustreznih normativov glede vpisovanja novih bolnikov ne pomeni, da bo 325.000 ljudi brez zdravnika. Želijo pa imeti možnost omejitve dodatnega vpisovanja pri že tako preobremenjenih zdravnikih ter povečati interes pri mladih za delo na tem področju.

Kot so zapisali v današnji izjavi, "z upoštevanjem normativa 1895 glavarinskih količnikov (kar je približno 1500 prebivalcev) na enega zdravnika ne bo noben zdravnik 'odrešen' 300 ali 400 bolnikov, kot se v zadnjih dneh napačno sporoča javnosti. In nikakor ne bo 325.000 ljudi nenadoma brez zdravnika, kot razlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)."

"Zdravniki obstoječih bolnikov, ki so že vpisani pri nas, nikakor ne odganjamo, želimo samo imeti možnost omejitve dodatnega vpisovanja pri že tako preobremenjenih zdravnikih," so zapisali. Ob tem pa so pojasnili, da bodo za tiste bolnike, ki prihajajo na novo, začasno organizirali različne oblike dela, da bodo tudi oni deležni potrebne zdravstvene obravnave, dokler ne pridejo v sistem novi zdravniki.

Pojasnili so tudi, da bodo samo tisti zdravniki, ki na novo vstopajo v sistem, "lahko prenehali opredeljevati pri normalnih številkah (letos 1895 glavarinskih količnikih)". Ostali, ki v tem trenutku presegajo ta normativ, pa bodo še vedno obdržali vse svoje bolnike, imeli pa bodo možnost odklanjati nove opredeljene osebe in tako sčasoma uskladiti število teh z normativom.

To pa je po njihovih navedbah možno le z vstopom novih mladih specialistov družinske medicine v sistem. Zahteva zdravnikov družinske medicine, da bi bila meja za odklanjanje opredeljevanja 1895 količnikov, bi tako bila predvsem spodbuda za študente, mlade zdravnike in zdravnike pripravnike.

"Z upoštevanjem tega normativa bi danes točno vedeli, da bodo ob koncu specializacije zaščiteni pred nenormalnimi obremenitvami in da bodo imeli normalne pogoje za delo, zato bi se zagotovo lažje odločili za specializacijo iz družinske medicine in se prijavili na prihajajoči razpis specializacij," so prepričani v koordinativnem telesu družinske medicine, ki ga sestavljajo predstavniki Združenja zdravnikov družinske medicine, zdravniške zbornice, sindikata Praktikum, medicinske fakultete ter razširjenega strokovnega kolegija za to področje medicine.

Strokovni vrh specialistov družinske medicine poudarja, da je "cilj zdravnikov družinske medicine strokovna, varna in kakovostna obravnava bolnikov, kar bi moral biti tudi skupni cilj zdravnikov, bolnikov, politike in tudi plačnika". Pri tem pa so opozorili, da bo brez zdravnika ostalo vse več bolnikov samo v primeru, "če bodo zdravniki dajali odpovedi zaradi dosedanje preslabe odzivnosti ZZZS in politike na problematiko v družinski medicini".

Spomnili so tudi, da so že leta 2017 z javnim pismom pozvali vlado k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju za izboljšanje razmer za kakovostno delo zdravnikov družinske medicine. Kljub njihovim pozivom so bili še v času takratne vlade sprejeti nekateri predpisi, ki so po njihovih navedbah razmere še poslabšali, povečali nezadovoljstvo zdravnikov, poleg tega pa lahko še dodatno vplivali na zelo majhen interes mladih zdravnikov za delo v družinski medicini.

Aktualna vlada pa je nezadovoljstvo zdravnikov ponovno povečala, ko je sprejela splošni dogovor za letošnje leto, ne da bi upoštevala njihova opozorila, da takšen, kot je, ne omogoča bolj kakovostnega dela zdravnikom družinske medicine.