c S
Ministrstvo z razpisom za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja 05.04.2019 21:00 Ljubljana, 05. aprila (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20. Na podlagi razpisa bodo izbrali programe, ki bodo objavljeni v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja, ter med njimi izbrali tiste, ki bodo sofinancirani iz proračuna.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 25. aprila preko aplikacije Katis - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju, na voljo pa je 235.000 evrov, so navedli na ministrstvu.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti na eno od tem, pri čemer so teme splošne in prednostne. Splošne teme so namenjene za objavo v katalogu, prednostne pa za objavo in sofinanciranje.

Med splošnimi temami so med drugim predšolska vzgoja, osnovna šola in glasbeno šolstvo, med prednostnimi pa varno in spodbudno učno okolje, različne vloge strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ter prehodi med različnimi ravnmi vzgojno-izobraževalnega sistema.