c S
Na kratko iz gospodarstva 05.04.2019 21:00 Ljubljana, 05. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Predsedniku uprave družbe Sava Alešu Aberšku je 28. marca prenehal mandat v nadzornem svetu Gorenjske banke, izhaja iz današnje objave na spletni strani Ajpesa. Sava je svoj delež v Gorenjski banki prodala srbski AIK banki, ki je s prevzemno ponudbo postala tudi večinska lastnica te banke.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je opozorilo, da visoko inovativna podjetja in startupi lahko pridobijo sredstva za inovativne iz programa Innowwide (Viability Assessment Projects - VAPs) na trgih zunaj Evrope. Namen je podpora izvedbe ocene potencialne uspešnosti projektov oz. idej na trgih izven Evrope, za kar lahko podjetja pridobijo do 60.000 evrov.

V Innsbrucku v Avstriji se je v četrtek zaključila XV. Alpska konferenca, ki se jo je udeležil minister za okolje in prostor Simon Zajc. Ta je, kot so danes sporočili z ministrstva, izpostavil nujnost uvajanja ukrepov za prehod v nizkoogljično družbo ter podnebno nevtralnost skladno z zavezami Pariškega sporazuma ter izsledki znanstvenega IPPC poročila tudi v alpskem prostoru.

Kobilarna Lipica je s ciljem nabave kakovostnega sena in slame, racionalnega poslovanja in sodelovanja z lokalnimi kraškimi pridelovalci prvič objavila triletno javno naročilo za dobavo sena in slame, razdeljeno v štiri sklope, in sicer v tri sklope za dobavo sena in en sklop za dobavo slame. Kobilarna Lipica bo letno predvidoma nabavila 1200 ton sena in 200 ton slame, v treh letih pa skupaj 3600 ton sena in 600 ton slame. Kobilarna Lipica bo sklenila okvirni sporazum o odkupu z največ 55 ponudniki za prvi sklop, z do 10 ponudniki za drugi sklop, z do tremi ponudniki za tretji sklop in z enim ponudnikom za četrti sklop za obdobje treh let.