c S
Na Gorenjskem so se zavezali k širjenju infrastrukture za električno mobilnost 07.04.2019 07:13 Kranj, 06. aprila (STA) - Župani gorenjskih občin so ta teden v okviru mednarodnega projekta e-Moticon v Kranju podpisali sporazum, s katerim so izrazili podporo nadaljnjemu uvajanju električne mobilnosti. Zavzeli so se za vzpostavljanje infrastrukture, ki bo uporabnikom električnih vozil omogočila enostavno uporabo.

Gorenjska se v zadnjih letih intenzivno trudi vzpostavljati trajnostno mobilnost. Poleg načrtovanja t. i. parkirišč parkiraj in pelji, umirjanja prometa v naseljih, spodbujanja kolesarjenja z vzpostavljanjem sistemov souporabe električnih koles in spodbujanjem hoje, občine vse več investirajo tudi v izgradnjo infrastrukture za polnjenje električnih vozil in v nakup tovrstnih vozil.

V centru Kranja potnike brezplačno prevaža električni kavalir, hibridni avtobus je od lanskega leta vključen v vozni park avtobusov za prevoz potnikov, enako tudi v občini Jesenice. Triglavski narodni park je prek nacionalnega razpisa sklada za podnebne spremembe pridobil 15 električnih vozil, Komunala Bled ima tri električna vozila, občini Bohinj in Bled pa po enega, navajajo v Regionalni razvojni agencije Gorenjske - BSC Kranj.

Kot pravi direktor Agencije Rok Šimenc, je svet gorenjske regije februarja 2017 podprl pobudo priprave Regionalnega akcijskega načrta za infrastrukturo za električno mobilno na Gorenjskem. Od takrat do danes je bilo v regiji izvedenih že kar nekaj aktivnosti, vlaganja v tovrstne projekte pa je vse več.

Največji napredek se kaže v vzpostavljanju električne polnilne infrastrukture. Trenutno je na Gorenjskem že 30 javnih polnilnic, v načrtih pa jih je še več. Akcijski načrt do leta 2023 vsebuje sicer kar 21 ukrepov za spodbujanje širjenja tovrstne infrastrukture in električne mobilnosti nasploh.

Priprava akcijskega načrta je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi v okviru projekta e-Mobilne transnacionalne strategije za interoperabilno skupnost in mreženje na alpskem območju (e-Moticon). V projektu je sodelovalo 15 partnerjev iz šestih evropskih držav in 41 opazovalcev iz partnerskih držav in Švice, med katerimi sta bili tudi občini Jesenice in Radovljica ter ministrstvo za infrastrukturo.

V okviru projekta je nastala transnacionalna strategija za območje Alp, ki naslavlja širjenje mreže polnilne infrastrukture za električna vozila, upravljanje in načine plačevanja storitev polnjenja. Oblikovali so tudi smernice za javno upravo za načrtovanje, vzpostavljanje in upravljanje infrastrukture za električno mobilnost.

Poleg tega so bile izvedene pilotne aktivnosti. Tako je regionalna razvojna agencija na Gorenjskem vzpostavila regionalno spletno stran za promocijo električne mobilnosti. Elektro Gorenjska pa je tehnično opremil in povezal deset električnih polnilnic na Gorenjskem in s tem omogočil nadzor nad njihovim delovanjem in porabo.

14 od 18 gorenjskih županov je ta teden podpisalo tudi pismo podpore in memorandum o sporazumu za širjenje infrastrukture za polnjenje električnih vozil. S tem se skupaj z ostalimi deležniki zavezujejo k podpori pri širjenju električne mobilnosti.

Memorandum so podpisali župani občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Šenčur, Tržič, Žirovnica in Žiri. Drugi akterji, ki so podpisali memorandum, pa so Elektro Gorenjska in Gorenjske elektrarne, Turizem Bled, Turizem Bohinj ter Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj. Občina Cerklje na Gorenjskem je medtem podpisala pismo podpore.