c S
Kranjska občina prejela ponudbe za ureditev objekta nekdanje ekonomske šole 07.04.2019 07:13 Kranj, 06. aprila (STA) - Mestna občina Kranj je na ponovljen javni razpis za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca in Osnovne šole Simon Jenko - Podružnična šola Center prejela šest ponudb. Od tega sta dve znotraj zagotovljenih sredstev v višini 4,5 milijona evrov. Zaključek del, s katerimi bodo revitalizirali objekt nekdanje ekonomske šole, je predviden poleti 2020.

Občina je za izvedbo projekta objavila dva razpisa, in sicer za gradbena dela v vrednosti 4,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost in za dobavo in montažo notranje opreme v vrednosti 250.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Za gradbena dela je občina prejela šest ponudb, a le dve ustrezni, za opremo pa tri ponudbe, ki so znotraj zagotovljenih sredstev.

Kot so sporočili z občine, terminski plan predvideva, da bodo maja podpisali pogodbo z izbranima izvajalcema in da se bo gradnja začela julija letos. Pogodbeni rok za izvedbo je eno leto, tako je dokončanje gradnje predvideno julija 2020. v primeru pritožb na izbiro izvajalca pa se terminski plan lahko spremeni.

Projekt obsega poseg v degradiran kompleks, ki je sestavljen iz vzhodnega in zahodnega krila, pri čemer zahodno krilo deluje in v njem poteka program osnovne šole, vzhodno krilo pa je opuščen objekt nekdanje ekonomske šole. Gre za velik objekt v samem središču mesta, ki pa je neizkoriščen že desetletje, vse od selitve srednje šole v nove prostore srednješolskega centra na obrobje mesta leta 2007.

V objektu bodo uredili štiri nove enote vrtca, osem enot osnovne šole in prostore uprave šole. Prav tako projekt obsega prenovo fasade in ureditev skupne jedilnice. Hkrati bodo prenovili in uredili tudi zunanje funkcionalne in zelene površine s šolskim igriščem.

Za projekt bo občina pridobila sredstva države in Evropske unije v vrednosti 4,3 milijona evrov. Gre za operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostnih naložb Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Cilji projekta so zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi, izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine, izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin in prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z energetsko sanacijo objekta.