c S
Prihodnji teden podelitev nacionalnega priznanja za poslovno odličnost 08.04.2019 07:13 Ljubljana, 07. aprila (STA) - Javna agencija za spodbujanje podjetništva Spirit Slovenija bo v četrtek podelila priznanje RS za poslovno odličnost. Kot so poudarili ob tem, je Slovenija pri odličnosti ambiciozna in želi cilje strategije poslovne odličnosti presegati. Želijo si, da bi podjetja odličnost prepoznala kot pot k trajnostnemu uspehu.

Kot je v pogovoru za STA dejal direktor sektorja sistemov vodenja v TPV in predsednik razsodniške skupine priznanja RS za poslovno odličnost Anton Petrič, je glavni namen uvajanja poslovne odličnosti v podjetja samoocenjevanje podjetij prek modela odličnosti. "Tako lahko podjetja ugotovijo, na kateri stopnji na poti poslovne odličnosti so, poskrbijo za izboljšave poslovanja ter tako napredujejo in dosegajo večjo konkurenčnost," je pojasnil.

V Spiritu poudarjajo, da je Slovenija pri odličnosti ambiciozna. "Cilje Strategije poslovne odličnosti 2018-2030, usmerjene k izboljšanju globalne konkurenčnosti in ravni blagostanja v slovenski družbi, želimo dosegati in presegati," navajajo.

Odlične organizacije po njihovih besedah nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov ter skrbijo za zadovoljstvo ljudi in ohranjanje okolja, so poudarili.

Model odličnosti je sestavljen iz dveh delov - t. i. dejavnikov in rezultatov. To v praksi pomeni, da podjetja na podlagi opredeljenih pristopov delovanja dosegajo želene rezultate, je pojasnil Petrič. "Poenostavljeno povedano: model nas vodi po načelu vzrok-posledica," je dodal. Model dopolnjuje t. i. povratna zanka, ki predstavlja učenje, ustvarjalnost in kreativnost, s čimer organizacije izboljšajo svoje poslovanje.

Konkreten primer so poslovne strategije, ki po Petričevih besedah v 90 odstotkov primerov v praksi niso v celoti uresničene. Model odličnosti v tem primeru podjetja vodi na način, da sproti razmišljajo, kako so strategijo načrtovala, spremljajo izvajanje strategije in uvajajo izboljševalne ukrepe.

Kot eno od področij, kjer se model odličnosti dobro izkaže, je Petrič izpostavil tudi izobraževanje. "Pri izobraževanju namreč ne gre le za učinkovito načrtovanje, temveč tudi evalvacijo izvedenega. Izobraževanje mora dati želene rezultate in učinke, model pa te pri tem vodi v razmislek, kako si pristopal k načrtovanju izobraževanj ter kakšni so bili nato dejanski učinki in dodana vrednost izobraževanja. Na osnovi razmišljanja prek povratne zanke nato izboljšaš svoj izobraževalni sistem," je dejal.

Postopek podelitve priznanja RS za poslovno odličnost, ki ga bodo letos podelili 21., se začne z objavo razpisa v uradnem listu. K prijavi nanj so vabljene organizacije iz zasebnega in javnega sektorja, ki imajo najmanj 15 zaposlenih za polni delovni čas.

Na osnovi popolnih vlog skladno z razpisom jih nato oceni skupina neodvisnih ocenjevalcev, ki jo določi razsodniška skupina. "Postopek ocenjevanja med drugim sestavlja večdnevni obisk v podjetju, v sklopu katerega ocenjevalna skupina izvaja intervjuje z zaposlenimi v podjetju. V zaključku ocenjevanja na podlagi vseh zbranih podatkov in predpisane metodologije pripravijo končno oceno," je še pojasnil Petrič.

Na četrtkovem osrednjem letnem dogodku, ki so ga naslovili Čutim odličnost, bodo pozornost namenili predstavitvi spodbud za razvoj poslovne odličnosti v letošnjem letu, razumevanju odličnosti kot poti k trajnostnemu uspehu ter uvajanju odličnosti v javni upravi in gospodarstvu.

Z izbranimi sogovorniki bodo na okrogli mizi izzvali ambicijo 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega v letu 2025 ter se vprašali, ali in kako lahko k temu prispevajo načela in orodja odličnosti.

Ob podelitvi priznanja bo zbrane nagovoril slavnostni govornik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednik odbora priznanja RS za poslovno odličnost Zdravko Počivalšek.

Lani priznanje RS za poslovno odličnost ni bilo podeljeno, v postopku ocenjevanja pa je Univerzitetni klinični center Ljubljana prejel nad 400 točk in bil tako upravičen do mednarodno priznanega certifikata Prepoznani v odličnosti - 4 zvezdice, ki ga lahko uporablja dve leti od podelitve.