c S
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo dorekli časovnico pogajanj 08.04.2019 08:38 Ljubljana, 08. aprila (STA) - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja naj bi se danes dogovorili o časovnici, po kateri bodo vodili pogajanja v letošnjem letu. Na krovni ravni, kjer so k sodelovanju povabljeni vsi reprezentativni sindikati, so se doslej sestali dvakrat. Za zdaj še ni šlo za pogajanja, ampak za sestanka o tem, kako naj bi ta sploh potekala.

Tako je pripravljen predlog časovnice, v kateri bodo določili, kdaj in na kakšen način se bodo pogajali o posameznih vprašanjih. K pogajanjem o vrsti vprašanj so se vlada in sindikati sicer zavezali s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah, ki so jih podpisali 3. decembra.

Med prvimi temami bo predvidoma višina regresa za letošnji dopust. Na mizi je namreč že zahteva Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki za tiste z najnižjimi plačami predlaga regres v višini 1300 evrov bruto, nato pa v odvisnosti od plačnega razreda še dve višini regresa, 1200 oz. 1000 evrov bruto. Vlada bo svoje izhodišče predvidoma določila v tem tednu.

Na zadnji seji pa je vlada že sprejela izhodišča za pogajanja o ureditvi povračil stroškov prevoza na delo in z dela, po katerem bi kot edini kriterij upoštevali razdaljo do delovnega mesta. Vlada predlaga kilometrino v višini devetih odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

Med prvimi vprašanji, ki se jih bodo lotili, je skoraj zagotovo letošnji regres za letni dopust. Na mizi je namreč že zahteva Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.