c S
Prilagajanje civilne infrastrukture v EU za vojaške potrebe priložnost za dodatno sofinanciranje projektov 05.04.2019 14:47 Ljubljana, 05. aprila (STA) - Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je na posvetu o vojaški mobilnosti povedala, da bo EU v prihodnjih letih za sofinanciranje prilagajanja civilne infrastrukture za vojaške potrebe namenila 6,5 milijarde evrov. Slednje so udeleženci posveta označili kot priložnost za dodatno sofinanciranje infrastrukturnih projektov v Sloveniji.

Po besedah komisarke gre za temo, ki je v EU nova in se je pojavila, potem ko se je EU odločila za skupno obrambno in varnostno politiko. Če namreč želimo zagotoviti, da se lahko vojaške enote hitro pomikajo po EU, potem je treba temu prilagoditi tudi cestno, železniško in drugo infrastrukturo, da bo odgovarjala zahtevam vojske, je dejala. "Prve analize so na primer pokazale, da za premik vojaških sil z Nizozemske na Poljsko rabimo 20 dni, kar ni nekaj, kar bi si želeli," je dodala.

Tudi zato sta po besedah Bulčeve Evropska komisija in Evropska služba za zunanje zadeve marca lani sprejeli skupni akcijski načrt za vojaško mobilnost, v okviru katerega bo EU sofinancirala civilne projekte, ki bodo nadgrajeni oziroma prilagojeni za potrebe vojaške mobilnosti.

Evropska komisija je za to predlagala zagotovitev 6,5 milijarde evrov, za kar je tudi že dobila potrditev v Evropskem svetu in Evropskem parlamentu, je povedala.

EU bo sofinanciranje začela s finančno perspektivo 2021-2027, še pred tem pa bo treba po besedah Bulčeve opredeliti razlike med vojaškim in civilnim infrastrukturnim omrežjem, določiti zahteve za izgradnjo infrastrukture s t. i. dvojno uporabo ter določiti prednostne naložbe. Dozdajšnje analize po besedah Bulčeve pri tem sicer kažejo, da se vojaško omrežje in glavno evropsko prometno omrežje pokrivata v 94 odstotkih, "kar je pozitivno". "Tudi obeti za premostitev vrzeli med civilnimi in vojaškimi potrebami so zelo vzpodbudni", je dodala.

Najbolj kritične točke so po njenih besedah mostovi, ki imajo največkrat manjšo nosilnost, kot jo zahteva vojaška uporaba, preozki predori ter premajhne zmogljivosti železniških prog, veliko oviro pa predstavljajo tudi administrativni postopki.

Po besedah Jeana-Louisa Colsona, ki v kabinetu Bulčeve pokriva področje vojaške mobilnosti, ima namreč EU svoj notranji trg, ki pa ne velja za premike vojske. Za slednje je treba tako še vedno pridobiti carinska dovoljenja vsake posamezne članice, kar včasih traja tudi tri mesece. Prav poenostavitev teh postopkov bo po njegovem prepričanju in prepričanju Bulčeve zato eden izmed največjih izzivov.

Sodelujoči v razpravi so navedeno sofinanciranje projektov precej enotno ocenili kot priložnost za dodatno sofinanciranje projektov s strani EU, ki bi jih morala Slovenija izpeljati v vsakem primeru. Po besedah generalne direktorice direktorata za kopenski promet ministrstva za infrastrukturo Darje Kocjan, so na ministrstvu že pregledali, kateri projekti, ki jih načrtujejo v prihodnosti, bi bili primerni za tovrstno sofinanciranje. Med slednjimi kot možne za sofinanciranje vidijo projekt obnove železniškega odseka Divača-Ljubljana, obnovo viadukta Slatina, posodobitev posameznih odsekov ljubljanske obvoznice in obnovo obstoječe cevi predora Karavanke.

Veleposlanik na stalnem predstavništvu Slovenije pri EU Marko Makovec prednosti tovrstnega prilagajanja infrastrukture vidi tudi, ko gre za naravne nesreče. Spomnil je namreč na velike težave, ko je bilo treba ob pojavu žleda v Slovenijo iz drugih težav pripeljati generatorje za elektriko. Prednosti vidi tudi za sam razvoj Luke Koper. "Luka Koper je namreč po vseh izračunih, predvsem izračunih Nata, najbolj primerna luka za premikanje vojaške opreme iz severnega Jadrana v osrčje Evrope," je dejal.

Strokovni posvet sta v prostorih državnega sveta organizirala kabinet evropske komisarke Bulčeve in stalna medresorska koordinacijska skupina za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti.