c S
Vlada zamik izplačila napredovanj na december vnesla še v uredbo 04.04.2019 13:35 Ljubljana, 04. aprila (STA) - Vlada je spremenila uredbo o napredovanju javnih uslužbencev in jo uskladila z zadnjimi spremembami zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Te so trajno zamaknile izplačilo napredovanj z aprila na december.

Takšna rešitev na podlagi interventnih predpisov velja že od leta 2015, v začetku prihodnjega leta pa bi se interventni ukrepi iztekli, javni uslužbenci bi praviloma pridobili pravico do izplačila napredovanj z aprilom.

Vendar je državni zbor decembra v skladu z dogovorom, ki so ga vladni pogajalci sklenili z večino sindikatov javnega sektorja, sprejel novelo zakona, ki je zamik izplačila višje plače zaradi napredovanja prenesla v sistemski zakon in bo postal trajen.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede določa roke za postopek ocenjevanja in za postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačni razred ter pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, za javne uslužbence v organih državne uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna.

Postopek in pogoji za napredovanje v višji plačni razred se s spremembo uredbe ne spreminjajo.