c S
Vlada sprejela temelje za podelitev koncesije za drugi tir podjetju 2TDK 04.04.2019 11:48 Ljubljana, 04. aprila (STA) - Vlada je danes izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in projektnim podjetjem 2TDK. Na njeni podlagi bo sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijsko razmerje bo sklenjeno za 45 let, so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili prek Twitterja.

Kot so pojasnili v vladnem uradu, je najpomembnejša vsebina koncesijskega akta porazdelitev tveganj med državo kot koncedentom ter 2TDK kot koncesionarjem in uradnim investitorjem v novo železniško progo v času gradnje in obratovanja infrastrukture.

Tveganja v osnovi nosi 2TDK, ki drugi tir gradi ter zagotavlja njegovo dosegljivost v svojem imenu in za svoj račun. V izjemnih primerih pa tveganje prevzame država do zgornje meje, določene v koncesijskem aktu.

2TDK bo po izgradnji drugega tira kot lastnik infrastrukture nosil tveganje zagotavljanja dosegljivosti in bo kril tudi vse s tem povezane stroške upravljavca infrastrukture, ki bo družba SŽ-infrastruktura. Podjetji bosta sklenili tudi pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.

Za zagotavljanje dosegljivosti bo 2TDK mesečno od države prejemal plačilo za dosegljivost, ki bo služilo kot vir za odplačilo najetih posojil za gradnjo in bo pokrivalo stroške delovanja družbe. Plačilo se bo glede na uredbo zmanjšalo, če drugi tir ne bo na razpolago za obratovanje ali v primeru manjše kakovosti zagotavljanja dosegljivosti, ki bi se kazala npr. v zamudah vlakov zaradi obratovanja tira.

Nadzor nad koncesijo bo poleg pristojnih državnih organov izvajalo ministrstvo za infrastrukturo. To bo lahko izvedbo posameznih nalog poverilo tretjim osebam, kot so revizorji in zunanji strokovnjaki, pretežno pa bo nadzor izvajalo s sodelovanjem projektno-finančnega sveta, v katerem sedijo tudi predstavniki civilne družbe.

Ob prenehanju koncesije bo moral 2TDK državi izročiti vso infrastrukturo drugega tira. V primeru rednega prenehanja, torej po 45 letih, mora to storiti brezplačno, v primeru predčasnega prenehanja pa bo država 2TDK plačala vrednost, ki upošteva obveznosti iz plačila kreditov in ocenjene stroške poslovanja družbe do končanega likvidacijskega postopka.

Danes sprejeti dokument je tako naslednji korak v postopku uresničevanja največjega trenutnega infrastrukturnega projekta v državi. Po potrditvi investicijskega programa in začetku gradnje dostopnih cest do trase drugega tira bo tako zdaj naslednji pomemben mejnik zaključek finančne konstrukcije v naslednjih mesecih.