c S
Podjetja do finančnih sredstev Sklada skladov tudi neposredno prek SID banke 04.04.2019 07:31 Ljubljana, 03. aprila (STA) - SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva, samostojnih podjetnikov in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi dostop do posojil za raziskave, razvoj in inovacije. Od danes je sredstva v skupni vrednosti 42 milijonov evrov mogoče pridobiti tudi neposredno prek SID banke.

Sklad skladov, v katerem je na osnovi 253 milijonov evrov evropskih sredstev in prispevkov finančnih posrednikov končnim prejemnikom na voljo 400 milijonov evrov, je namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetij, naložb na področju raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja.

Sredstva v obliki posojil, lastniškega financiranja in garancij bodo podjetjem in občinam na voljo do porabe oz. najdlje do leta 2023. Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije je možno pridobiti pri banki Sberbank, mikroposojila pa prek Primorske hranilnice Vipava in Slovenskega podjetniškega sklada, so sporočili iz SID Banke.

Sredstva za financiranje energetske učinkovitosti in urbanega razvoja bodo po njihovih pojasnilih na voljo v kratkem, paleta instrumentov Sklada skladov pa bo zaokrožena s ponudbo lastniškega financiranja in portfeljskih garancij v drugi polovici leta.

Financiranje je namenjeno podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim podjetjem. Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere po navedbah SID banke ročnost do devetih let, moratoriji na odplačilo glavnice do treh let in nižje zahteve pri zavarovanju kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 10.000 evrov do 10 milijonov evrov, financira pa se lahko tudi do sto odstotkov upravičenih stroškov.

SID banka bo 26 milijonom evrov iz Sklada skladov dodala še 16 milijonov evrov lastnih sredstev. Financiranju naložb v raziskave, razvoj in inovacije vseh vrst podjetij in samostojnih podjetnikov bo tako namenjenih skupno 42 milijonov evrov.

Po besedah predsednika uprave SID banke Sibila Svilana bo neposredna ponudba posojil, financiranih s strani Sklada skladov, v delu, kjer ni bil izkazan interes finančnih posrednikov, dodatno spodbudila in krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva in njegov trajnostni razvoj.

"Konkurenčnost in produktivnost slovenskega gospodarstva sta bistvenega pomena za rast in razvoj slovenskega gospodarstva in družbe. Doseči ju je mogoče zgolj z nenehnim prilagajanjem razmeram na trgu, iskanjem inovativnih rešitev in financiranjem novih poslovnih modelov. Za to pa so investicije v raziskave, razvoj in inovacije ključnega pomena," je poudaril.

Z odpiranjem nove, enostavne in neposredne poti za pridobivanje ustreznih finančnih virov želijo podjetjem in podjetnikom dodatno olajšati pot do tega cilja ter s tem spodbujati nadaljnji razvoj slovenskih podjetij, je še dodal.