c S
Za interventni odvoz dela odpadne embalaže in sveč ni interesa 03.04.2019 13:31 Ljubljana, 03. aprila (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je prejšnji teden odločilo, da ne odda javnega naročila za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila. V roku, ki ga je večkrat podaljšalo, ministrstvo namreč ni prejelo nobene ponudbe.

Ministrstvo za okolje je javno naročilo, s katerim naj bi v praksi izvedli interventni odvoz nakopičene odpadne embalaže in sveč v skladu z decembra lani sprejetim interventnim zakonom, razdelilo v pet sklopov. Ti so se nanašali na odvoz odpadne komunalne embalaže v območjih A, B in C ter na odvoz odpadnih nagrobnih sveč v območjih A in B.

Območje A obsega 80 občin iz pomurske, podravske ter koroške statistične regije. Območje B obsega 61 občin v savinjski, zasavski, posavski statistični regiji ter statistični regiji jugovzhodne Slovenije, območje C pa obsega 71 občin iz osrednjeslovenske, gorenjske, primorsko-notranjske, goriške ter obalno-kraške statistične regije.

Vendar ministrstvo za odvoz odpadne embalaže na zahodu države (območje C) in odvoz odpadnih nagrobnih sveč na vzhodu države (v območjih A in B) ni prejelo nobene ponudbe. Prejšnji teden so tako sklenili, da se naročilo za te sklope ne odda. "Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja dokumentacijo za novo javno naročilo, ki bo objavljeno v kratkem," so zapisali v pojasnilu za STA.

Postopek obravnave prispelih ponudb za preostala sklopa, torej prevzem in obdelavo odpadne embalaže iz območij A in B, je v teku. Poteka ocenjevanje skladno z merili in preverjanje dokumentacije. "Odločitve o oddaji naročila za navedene sklope bodo ... izdane po končanih aktivnostih. Po pravnomočnosti odločitve bo z najugodnejšimi ponudniki sklenjena pogodba, kar bo pogoj za začetek prevzema odpadne embalaže," so pojasnili na ministrstvu.

Zakon, ki ureja interventni odvoz odpadne embalaže in nagrobnih sveč, je sicer najvišjo ceno za odvoz odpadne embalaže postavil pri 120 evrih na tono (brez davka na dodano vrednost), za odvoz sveč pa pri 200 evrih na tono (brez davka). Nekateri so ob sprejemanju zakona izražali bojazen, da je ta cena prenizka in da posebej bolj oddaljeni kraji ne bodo uspeli pridobiti ponudbe za odvoz v postavljenih okvirjih.

Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) so sicer na podlagi zakona o interventnem odvozu opravili oglede pri izvajalcih javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in upravljavcih pokopališč. Za interventni odvoz so označili 13.700 ton odpadne mešane embalaže in 695 ton odpadnih nagrobnih sveč.

Država je sicer lani komunalam, ki niso mogle čakati na interventni odvoz odpadne embalaže, s spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo omogočila tudi, da so se o odvozu nakopičene embalaže z izvajalci dogovorile same. Do tega trenutka je bilo na podlagi uredbe podpisanih 39 pogodb za skupno količino 9880 ton embalaže. "Inšpektorji IRSOP opravljajo preglede pri izvajalcih obdelave, kjer preverjajo ustreznost ravnanja s tako prevzeto embalažo," so dodali na ministrstvu.