c S
Banke januarja povečale dobiček 03.04.2019 12:54 Ljubljana, 03. aprila (STA) - Banke v Sloveniji so januarja povečale čisti dobiček za 5,5 odstotka na 35,8 milijona evrov. Dejavniki povečevanja ostajajo enaki kot lani, in sicer rast neto obrestnih in tudi neobrestnih prihodkov, stagniranje operativnih stroškov ter sproščanje oslabitev in rezervacij, so navedli v Banki Slovenije.

Dobiček bank pred obdavčitvijo je januarja dosegel 40 milijonov evrov, kar je 6,8 odstotka več kot januarja lani. Čiste obresti in neobrestni prihodki so zrasli za po 4,5 odstotka, operativni stroški so se povečali za 1,6 odstotka. Neto oslabitve in rezervacije so se zmanjšale za 5,2 odstotka, izhaja iz danes objavljene mesečne informacije o poslovanju bank.

"Razmere v bančnem sistemu ob ugodnem gospodarskem okolju ostajajo stabilne. Nadaljuje se okrepljeno kreditiranje gospodinjstev, zlasti pri potrošniških posojilih, skromno ostaja kreditiranje podjetij. To se delno odraža v nizki rasti neto obrestnih prihodkov bank," so zapisali v centralni banki, kjer so znova izpostavili, da eden ključnih izzivov za bančni sistem ostaja ustvarjanje stabilnega prihodka.

Bilančna vsota bančnega sistema se je januarja medletno povečala za 2,5 odstotka in konec meseca dosegla nekaj manj kot 39 milijard evrov.

Rast posojil nebančnemu sektorju se je decembra lani močno upočasnila, januarja pa se je ohranila na primerljivi ravni in znašala 3,3 odstotka. Medletna rast posojil nefinančnim družbam se je kljub solidnemu povečanju posojil v januarju medletno znižala za 1,9 odstotka, so ugotovili centralni bankirji.

Pri posojilih gospodinjstvom se je stabilna rast nadaljevala, januarja je znašala 6,9 odstotka. Stopnja rasti stanovanjskih posojil se je do konca januarja nekoliko zvišala, in sicer na pet odstotkov, medletna rast potrošniških posojil je bila 12,4-odstotna.

Vloge nebančnega sektorja so se januarja povečale za pet odstotkov, vloge gospodinjstev za 7,3 odstotka. Vloge nefinančnih družb so se januarja znižale, njihova rast se je upočasnila, a imajo nefinančne družbe pri bankah še vedno velik obseg vlog.

V začetku letošnjega leta se je nadaljevalo zniževanje nedonosnih izpostavljenosti. Ob hitri rasti predvsem potrošniških posojil se v segmentu prebivalstva znižujeta tako obseg kot delež teh izpostavljenosti. Prav tako se pospešeno izboljšuje kakovost portfelja malih podjetij, kjer pa je delež nedonosnih izpostavljenosti ostal visok in je znašal 9,8 odstotka, so še navedli.