c S
Revizija v DBS potrdila sume neustreznega ravnanja 03.04.2019 11:06 Ljubljana, 03. aprila (STA) - Revizija poslov DBS naj bi potrdila sume, da banka ni ustrezno vodila poslov v povezavi s Semenarno Ljubljana, ki je v njeni lasti, in postopkov, povezanih s prenehanjem funkcije predsednice uprave DBS Sonje Anadolli in z vlogo Petra Vriska kot sočasnega družbenika Semenarne in predsednika nadzornega sveta DBS, danes piše Delo.

Posebno revizijo so delničarji Deželne banke Slovenije (DBS) odredili v začetku lanskega oktobra, družba Ernst & Young pa jo je končala sredi marca. Iz DBS so takrat sporočili, da je poročilo na vpogled le delničarjem in da ni javno. Povedali so še, da se bo z njim seznanila skupščina, ki pa še ni sklicana.

Vrisk, ki je predsednik Kapitalske zadruge, naj bi po pisanju Dela nekaterim članom zadružne zveze in Kapitalske zadruge v Semenarni omogočal boljši položaj kot drugim dobaviteljem, kot nadzornik DBS pa glasoval o poslih, povezanih s Semenarno, čeprav bi se moral iz tega izločiti, navaja časnik. Vrisk za Delo teh ugotovitev oz. navedb ni komentiral.

Revizorji naj bi po časniku dostopnih informacijah tudi ugotovili, da je bila banki povzročena škoda z izplačilom odpravnine v višini 80.000 evrov bruto Sonji Anadolli, ki se je julija lani nenadoma poslovila z mesta dolgoletne predsednice uprave DBS.

Prevetritev poslov, ki jih je DBS sprejemala kot ustanovitelj Semenarne, druge posle, kot so sklepanje, podaljševanje in prekinitve kreditnih ali garancijskih pogodb, sklenjene s Semenarno, ter postopke, povezane s prenehanjem funkcije Anadollijeve, je predlagala družba Skupina Prva. Ocenila je namreč, da "obstaja sum, da DBS teh poslov ni vodila ustrezno".

Družba je predlagala tudi pregled Vriskove vloge, zlasti v letu 2017, ko je DBS dokapitalizirala Semenarno Ljubljana. Menila je, da obstojijo vzroki za domnevo, da so drugi Vriskovi interesi prevladali nad interesi DBS, ocenila pa je tudi, da "obstoji sum odškodovanja DBS, in sicer vsaj v obliki morebitnih izplačanih nepotrjenih oz. neutemeljenih odškodnin članoma organov upravljanja DBS in Semenarne Ljubljana".