c S
Izolska bolnišnica letos načrtuje za 56,5 milijona evrov prihodkov 03.04.2019 07:09 Izola, 02. aprila (STA) - Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola (SBI) je na današnji seji sprejel finančni načrt in program dela za leto 2019. SBI ima letos v načrtu za 56,5 milijona evrov prihodkov in slabih 290.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Najpomembnejša naložba v letošnjem letu bo ureditev prostorov hemodialize.

Finančni načrt, ki predvideva rast prihodkov za 6,7 odstotka glede na lansko leto, so v izolski bolnišnici pripravili ob predvidenem dvigu cen v zdravstvu, čemur so prilagodili tudi program dela, je pojasnil direktor bolnišnice Radivoj Nardin.

Ob že omenjenem dvigu cen neznanka ostaja financiranje urgentnega centra, sicer pa se povečujejo stroški amortizacije, zmanjšujejo pa stroški za investicijsko vzdrževanje.

Z vidika programa dela pa bodo v Izoli razvijali tista področja, kjer so že zdaj nadpovprečno dobri, je navedel strokovni direktor Dušan Deisinger, in sicer gre za slikovno diagnostiko oz. radiologijo, onkologijo ter invazivno srčno diagnostiko.

Kot je priznal Nardin, se kljub novim zaposlitvam soočajo z določenimi težavami, saj je potreben čas, da se nove kadre uvede v delo. Tako je trenutno le okoli 30 odstotkov kadra sposobnega delati v vseh izmenah.

Svet zavoda se je danes med drugim seznanil tudi s poročilom o sanaciji bolnišnice. Ta po oceni vodstva SBI poteka po načrtih, pri čemer so uspeli stabilizirati odstopanja od programa, do katerih je lani prišlo zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju.

Nadalje so se člani sveta seznanili s poročilom o opravljeni notranji reviziji za leto 2017, ki jo je revizijska družba ABC opravila na področju računovodskih izkazov in obračuna plač. Revizor ni ugotovil nepravilnosti, je pa podal določena priporočila, ki jih je bolnišnica v tem času večinoma tudi že izvedla. Obenem je svet zavoda sprejel načrt notranje revizije SBI za obdobje 2018-2020 ter sklep o tem, da se izvedbo notranje revizije za omenjeno obdobje zagotovi zunanjemu izvajalcu.