c S
Obeta se znižana stopnja DDV za elektronske publikacije 02.04.2019 17:20 Ljubljana, 02. aprila (STA) - Ministrstvo za finance je dalo v javno razpravo predlog sprememb zakona o DDV, s katerim bi v nacionalno zakonodajo prenesli najnovejše spremembe evropske zakonodaje na davčnem področju. Med drugim bi na podlagi dogovora članic EU s konca lanskega leta v Sloveniji uvedli nižjo stopnjo DDV tudi za elektronske publikacije, ne le fizične.

Finančni ministri EU so oktobra lani po več letih brezplodnih poskusov dosegli dogovor o izenačitvi davčne obravnave tiskanih in elektronskih knjig ter časopisov. Članice lahko tako po novem tudi za elektronske publikacije uporabljajo znižane stopnje, nekatere pa tudi super znižane in ničelne stopnje DDV. Spremembe so bile uveljavljene novembra s posodobitvijo direktive EU glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije.

Ministrstvo tako predlaga, da se tudi za elektronske publikacije (knjige, časopise in periodične publikacije) uvede znižana 9,5-odstotna stopnja DDV. Kot pojasnjujejo, bi se v primeru, ko bi se učinek znižanja stopnje DDV odražal v temu ustreznem znižanju končnih cen teh elektronskih publikacij in bi tako koristi imeli tudi potrošniki, uvedba nižje stopnje lahko odražala tudi v izboljšanju dostopnosti elektronskih publikacij njihovim bralcem.

Predvidena uvedba nižje stopnje DDV za elektronske publikacije bi lahko ob nespremenjeni strukturi porabe po oceni ministrstva vplivala na manjši izpad prihodkov od DDV v državni proračun v višini do enega milijona evrov letno. Kolikšen vpliv bi sprememba davčne stopnje lahko imela na krepitev tovrstne potrošnje ali na cene elektronskih publikacij, kar bi posledično lahko vplivalo na drugačno oceno vpliva na državni proračun, pa še ne morejo oceniti.

Zakonski osnutek predvideva tudi uskladitev oprostitve prispevka za RTV plačila DDV s sodno prakso Sodišča EU na podlagi sodbe iz junija 2016. Medtem ko prispevek za RTV po trenutni ureditvi obravnava plačilo za obdavčljivo, vendar ne obdavčeno transakcijo, saj je zanjo predpisana oprostitev plačila DDV, bi bilo po novem opredeljeno, da plačilo te obvezne dajatve ne predstavlja plačila za opravljeno storitev in zato ni predmet DDV.

Med ključnimi rešitvami predlaganih sprememb zakona o DDV na ministrstvu navajajo še prenos spremenjene direktive EU glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami iz lanskega decembra v slovensko zakonodajo.

Z omenjeno spremenjeno direktivo se uvajajo nekatera nova pravila za posebne vrste transakcij oziroma dopolnjujejo obstoječa pravila, da bi se zagotovila večja pravna varnost davčnih zavezancev ter poenotilo izvajanje direktive po uniji, s tem pa poenostavilo poslovanje davčnih zavezancev ter preprečilo morebitne primere izogibanja plačilu davka ali primere dvojnega plačila davka v dveh ali več državah članicah za isto transakcijo.