c S
Višji regres predvidoma za več kot 98 odstotkov zaposlenih 31.03.2019 14:30 Ljubljana, 30. marca (STA) - Davčna razbremenitev regresa za letni dopust v višini do povprečne plače, kot predlaga vlada, bi lahko pomenila višje nakazilo na bančni račun za veliko večino zaposlenih. Višjega regresa od sto odstotkov povprečne plače namreč po razpoložljivih podatkih ne dobi niti dva odstotka delavcev.

Da od regresa v višini do 100 odstotkov povprečne plače ne bo treba obračunati dohodnine in prispevkov za socialno varnost, je vlada predvidela v predlogu novel zakonov o dohodnini in o pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, ki ju je v teh dneh poslala v potrditev v DZ. Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto.

Kakšen regres bodo letos prejeli zavezanci, je seveda odvisno od posameznega delodajalca, vendar na finančnem ministrstvu z veliko verjetnostjo sklepajo, da bodo delodajalci davčno ugodnejšo obravnavo tega dohodka izkoristili.

Po zadnjih razpoložljivih podatkih je tako mogoče predvidevati, da bo regres v celotni višini, za kakršno se bo odločil delodajalec, po novem prejelo več kot 98 odstotkov zaposlenih.

Zadnji podatki so na voljo za leto 2016, ko je približno 89 odstotkov zaposlenih prejelo regres do višine 70 odstotkov povprečne plače. V povprečju je znašal 790 evrov. Približno deset odstotkov jih je prejelo regres v višini med 70 in 100 odstotkov povprečne plače oz. v povprečju 1172 evrov, manj kot dva odstotka pa v višini nad 100 odstotkov. Slednji so v povprečju prejeli nekaj manj kot 1900 evrov regresa.

Višina regresa se sicer po dejavnostih zelo razlikuje. Tu so podatki na voljo za leto 2014, ko so vsi zaposleni v Sloveniji v povprečju prejeli regres v višini 694 evrov.

Za najvišji regres so se v letu 2014 odločili v podjetjih v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, namreč 938 evrov. Nadpovprečno izplačilo regresa so prejeli tudi zaposleni v predelovalnih dejavnostih (863 evrov), dejavnosti kmetijstva (862 evrov) ter dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (818 evrov). Na spodnji strani lestvice je mogoče najti zaposlene v dejavnosti javne uprave, obrambe in socialne varnosti (371 evrov).

Regres za letni dopust je v skladu z zakonodajo obvezen dohodek delavcev, ki so upravičeni do letnega dopusta, in sicer ne sme biti nižji od minimalne plače. Po zdaj veljavni ureditvi se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine, medtem ko se prispevke za socialno varnost obračuna le takrat, kadar je višji od 70 odstotkov povprečne plače.