c S
Direkcija začela postopke za obnovo cestne infrastrukture na Rogli 31.03.2019 14:30 Zreče, 30. marca (STA) - Direkcija za infrastrukturo je nedavno z izbiro izdelovalca projektne dokumentacije začela postopke za obnovo cestne infrastrukture na Rogli. Kot so na direkciji pojasnili za STA, bo izdelavi projektne dokumentacije sledilo pridobivanje vseh potrebnih zemljišč, medtem ko gradnjo načrtujejo v letu 2021.

V sklopu projekta bodo obnovili nekaj manj kot tri kilometre dolg odsek državne ceste Pesek - Rogla - Zreče, in sicer od smučarskega centra proti Zrečam, ocenjena vrednost del pa bo znana po prejemu projektne dokumentacije.

Med načrtovanimi deli je predvidena rekonstrukcije ceste, križišča, priključkov ter površin za pešce, pa tudi dodatna ureditev parkirnih površin za avtobuse in osebna vozila. Uredili bodo še komunalne vode, odvodnjavanje in cestno razsvetljavo.

Z obnovo ceste in ureditvijo parkirišč bodo na območju smučarskega centra tudi uredili razmere za mirujoči promet in pešce, hkrati se bodo izboljšale vozno prometne razmere in prometna varnost na celotnem odseku ceste, so pojasnili na direkciji.

V dolini pa se bodo predvidoma naslednje leto lotili tudi rekonstrukcija dobrega pol kilometra iste državne ceste, ureditve površin za pešce, cestne razsvetljave in odvodnjavanja. Projektna dokumentacija je že izdelana, trenutno potekajo odkupi zemljišč, še letos pa naj bi izvedli tudi razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del.

Sicer pa bodo predvidoma konec aprila zaključili tudi gradnjo krožnega križišča v centru Zreč, za katerega so odšteli dobrih 400.000 evrov.