c S
11 novih turističnih destinacij z znakom Slovenia Green 31.03.2019 14:30 Ljubljana, 30. marca (STA) - Slovenska turistična organizacija (STO) je ta teden, po leto dni trajajočem pristopnem procesu, 11 slovenskim destinacijam podelila znak Slovenia Green. V Zeleno shemo slovenskega turizma je tako vključenih že 48 destinacij, ki predstavljajo 34 odstotkov vseh slovenskih občin in 74 odstotkov vseh turističnih prihodov tujih in domačih gostov.

Vključitev novih destinacij je prineslo tudi novo nosilko zlatega znaka Slovenia Green, in sicer je to postala destinacija Miren Kras. Destinacije Lenart, Sveta Ana, Brežice in Postojna so prejele srebrni znak, destinacije Razkriški kot, Kostanjevica na Krki, Moravske Toplice, Ljubno, Rečica ob Savinji in Kanal ob Soči pa bronastega.

Skupini "zelenih" se je pridružil tudi nov krajinski park, in sicer Krajinski park Logarska dolina.

Uradne plakete bodo novi nosilci znaka Slovenia Green prejeli na slavnostni podelitvi na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki bo letos potekal 22. maja v Rogaški Slatini.

Novim nosilcem znaka Slovenia Green je čestitala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. "Za njimi je intenzivno leto, a uspeli so in zdaj so opremljeni z znanji, kako trajnostni turizem v svojih destinacijah aktivno in strateško smotrno razvijati tudi v prihodnje," je prepričana.

Slovenija, ena prvih držav na svetu z nacionalnim programom za celostno uvedbo trajnostnih poslovnih modelov v turizem na dveh ravneh, na ravni destinacij in na ravni ponudnikov, ima sedaj pod okriljem Zelene sheme dejavnih že 79 ključnih akterjev slovenskega turizma, ki delujejo trajnostno: 48 destinacij, 25 namestitev, štiri parke in dve turistični agenciji.

"V tem trenutku so v postopku pridobitve znaka še osem novih destinacij in dva nova ponudnika," je še dodala Pakova in ocenila, da bi bilo lahko nosilcev znaka Slovenia Green konec leta že 100.

Zelena shema slovenskega turizma je certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno trenutnega stanja in izboljšanje trajnostnega delovanja, pridobljeni znak pa je lahko v pomoč pri odločanju turistom, ki želijo zmanjšati svoj škodljivi vpliv na okolje.

Destinacije so v shemi ocenjene na šestih področjih; to so upravljanje destinacije, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij. V shemo se lahko vključijo tudi ponudniki nastanitev, in sicer prek pridobitve enega od izbranih okoljskih certifikatov, pa tudi naravni parki in turistične agencije. Cilj STO je Slovenijo napraviti 100-odstotno zeleno.