c S
V Piranu nad nepravilno ravnanje z odpadki 31.03.2019 14:30 Piran, 30. marca (STA) - V komunalnem podjetju Okolje Piran že vrsto let spodbujajo k ločevanju odpadkov, ki pa še ni na zadovoljivi ravni. Zato bodo na terenu izvajali redni nadzor in v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi ukrepali, najprej z opozorili, v primeru ponavljajočih se nepravilnosti pa bodo zadeve predali občinski inšpekciji.

V številnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke je še vedno precej odpadkov, ki bi morali biti ločeni v namenske zabojnike. Odgovornost za lastne odpadke nosi vsak povzročitelji odpadkov, zato je ločevanje odpadkov potrebno začeti že na izvoru nastanka odpadkov, torej v gospodinjstvu, so prepričani v Okolju Piran.

Zato napovedujejo, da bodo na terenu izvajali redni nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki. Vozniki komunalnih vozil s spremljevalci bodo opravljali vizualni pregled posod in kontejnerjev, ob nepravilnostih pa bodo tudi ukrepali.

Pri prvem nepravilnem ravnanju bodo odpadke odpeljali, uporabnik pa bo prejel pisno opozorilo o napačnem ravnanju z odpadki. V primeru druge nepravilnosti pa napačno odloženih odpadkov ne bodo odpeljali oz. ne bodo izpraznili posode. Uporabnik bo tako moral puščene odpadke pravilno odložiti v namenske posode, proti dodatnemu plačilu pa bo lahko naročil, da to opravijo delavci Okolja.

Pri večkratnih nepravilnostih pa bodo v Okolju zadevo predali občinski inšpekciji, ki bo ukrepala skladno z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. Kot so spomnili v komunalnem podjetju, se za nepravilno ravnanje z odpadki in izogibanje vključevanju v sistem zbiranja in odvoza odpadkov po veljavnih predpisih pravno osebo kaznuje z globo v višini 2000 evrov, odgovorno osebo pa z globo v višini 400 evrov. Za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstev tj. fizične osebe, ki se ne prijavijo na odvoz odpadkov, znaša globa 400 evrov, za druge kršitve odloka pa 200 evrov.

Kot so še poudarili v Okolju Piran, nepravilno ravnanje z odpadki povzroča neželene okoljske učinke, saj onesnažuje okolje, ogroža zdravje, uničuje življenje v morju in vodne vire, povzroča izpuste toplogrednih plinov, ob vsem tem pa tudi bistveno vpliva na višje stroške ravnanja z odpadki.