c S
Kmetijsko ministrstvo odslej z direktoratom za hrano in ribištvo 01.04.2019 07:43 Ljubljana, 01. aprila (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima od danes direktorat za hrano in ribištvo. Za to so se po pojasnilih ministrice Aleksandre Pivec odločili zaradi vedno večje občutljivosti oz. zahtev potrošnikov po varni in kakovostni hrani. Direktorat bo tudi podpora varuhu odnosov v verigi s preskrbo s hrano.

V direktorat se je preoblikovala dosedanja služba za podporo predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, kot v. d. generalnega direktorja ga bo vodil Bojan Pahor. Ta teden bo sicer po ministričinih napovedih objavljen natečaj za generalnega direktorja.

Med glavnimi pristojnostmi direktorata sta področje kakovosti hrane ter ambicioznejša nadgradnja in širitev shem kakovosti. Te je treba po ministričini oceni okrepiti in nadgraditi v smislu višjih standardov, v sheme je treba privabiti tudi več sektorjev. Zdaj se sicer shemi, v kateri so goveje in perutninsko meso, mleko in mlečni izdelki ter sadje, pridružujejo prašičerejci.

Pivčeva si poleg tega želi okrepiti področje prostovoljnega označevanja živil, z blagim prehodom bi lahko prišli do bolj ambicioznih zahtev na področju označevanja živil.

"In v tem kontekstu bi v sheme kakovosti povabili predelane izdelke," je pojasnila, pri tem pa izpostavila v zadnjem času zaradi afer izpostavljeno mesno predelovalno industrijo, kjer trenutno na predelanih izdelkih ni treba navajati izvora porekla vseh surovin. Z vključitvijo v shemo kakovosti bi bila sledljivost po njeni oceni popolna.

Direktorat bo tudi podpora varuhu odnosov v verigi s preskrbo s hrano, saj se bo ukvarjal z urejanjem odnosov v verigah preskrbe s hrane. "Tu je treba še veliko vložiti, da bodo odnosi čim bolj pravilni, da bodo tudi plačila bolj enakomerno razporejena," je poudarila ministrica in dodala, da so ta zdaj bolj v prid industriji in trgovini, premakniti pa se je treba v spodnji del verige, kmeta, da bo dobil dostojno plačilo.

Hkrati bo podpora živilskopredelovalni industriji, iz katere so po njenih besedah dobili kar nekaj pozivov za okrepitev sodelovanja, tako v smislu priprave kot tolmačenja zakonodaje.

Med pomembnejšimi nalogami bosta tudi promocija, ki jo je prav tako treba ambiciozno nadgraditi (jeseni bo sicer stekla nova kampanja promocije ekoloških izdelkov), in naročanje hrane v javnih zavodih - tu so že začeli z delom in vzpostavili medresorsko delovno skupino, ki pripravlja nova priporočila za naročanje.

"Želim si, da bi v tem sistemu prišlo do bolj organiziranega, sistemskega pristopa, kako naročati hrano, da bi v te institucije prihajala zdrava, lokalna in kakovostna hrana," je poudarila.

Pomemben del je tudi področje ribištva, ki se na nov direktorat prenaša z direktorata za gozdarstvo in lovstvo. "Naš ribiški sektor, sploh morski, je podhranjen, ima izredno zastarelo opremo. Prizadevamo si, da bi v prihodnji finančni perspektivi lahko sredstva namenjali za obnovo ribiške flote, kar doslej ni bilo mogoče," je dejala ministrica.

Med nalogami direktorata bo tudi zmanjševanje zavržkov hrane, ministrica si želi bolj sistemsko urediti tudi to področje, informiranje in ozaveščanje potrošnikov o hrani in živilih ter povezava med turizmom in kmetijstvom.

Direktorat bo imel sektorje za hrano, za promocijo kmetijsko-živilskih proizvodov, za ribištvo in za pravnosistemske zadeve. Slednja služba bo po novem prisotna tudi v preostalih dveh direktoratih, doslej je bila namreč le ena in to v generalnem sekretariatu.

Ministrica si želi, da bi se direktorat bolj vsebinsko povezal s področjem razvoja podeželja, tudi v duhu črpanja evropskih sredstev. Dozdajšnja služba za podporo predelovalni industriji in promocijo se je po njeni oceni slabo vključevala v kreiranje ukrepov za črpanje.

Čeprav ima ministrstvo zdaj nov direktorat, pa novih zaposlitev tako rekoč razen v. d. generalnega direktorja ni. V direktoratu bo približno 30 zaposlenih, a na račun notranjih prerazporeditev.

"Gre zgolj za vsebinsko reorganizacijo, ki sledi potrebam časa," je pojasnila Pivčeva, ki si bo sicer prizadevala kadrovsko okrepiti direktorat.

Z vzpostavitvijo novega direktorata bo zaživel preoblikovan direktorat za gozdarstvo in lovstvo, ki izgubi ribištvo, s 1. majem pa sledi reorganizacija direktorata za kmetijstvo. "Ta se preoblikuje predvsem zaradi novih vsebinskih potreb in zahtev prihodnje skupne kmetijske politike," je še povedala ministrica.