c S
Tudi mariborski družinski zdravniki grozijo s kolektivno odpovedjo 29.03.2019 14:32 Maribor, 29. marca (STA) - Družinski zdravniki v ZD Maribor bodo prvega junija, v kolikor ne bo prišlo do izboljšanja razmer, pristopili h kolektivni odpovedi, so napovedali v pozivu, ki so ga naslovili na pristojne in javnost. Med zahtevami zdravnikov so popravek splošnega dogovora za letos, administrativna razbremenitev in jasna zgornja meja obremenitev.

O napovedi zdravnikov je danes prvi poročal Radio Slovenija, ki je povzel izjavo mariborske zdravnice Maje Arzenšek, da so zdravniki že zdaj preobremenjeni, letošnji splošni dogovor pa je obremenitve še povečal. Arzenškova je za radio povedala, da je "v tem trenutku ta poziv podpisalo 39 zdravnikov", kar je "približno 80 odstotkov vseh družinskih zdravnikov, ki dela v našem zdravstvenem domu".

Zdravniki mariborskega zdravstvenega doma so javnosti, vladi, ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poslali poziv k ureditvi razmer na področju družinske medicine. V njem zahtevajo popravek splošnega dogovora za letošnje leto, tako da bo meja za prenehanje opredeljevanja pacientov 1895 glavarinskih količnikov in da se bo ta meja zniževala za pet odstotkov na leto do končne vzpostavitve 1500 glavarinskih količnikov.

V pozivu so zapisali tudi, da bodo do nujne spremembe splošnega dogovora za letos pri svojem delu dosledno upoštevali standarde in normative, tako kar zadeva vpisovanje novih bolnikov, kot časa trajanja obravnave enega bolnika.

Dodali so, da zahtevajo administrativno razbremenitev specialistov družinske medicine, vzpostavitev razmer, v katerih bo družinska medicina postala bolj privlačna za mlade kadre, in jasno zgornjo mejo dnevnih in tedenskih obremenitev zdravnika družinske medicine. V pozivu so zapisali, da bodo v primeru neupoštevanja zahtev s 1. junijem pristopili h kolektivni odpovedi.

Tudi kranjski zdravniki, ki so februarja nehali vpisovati nove bolnike, so napovedali odpovedi, grožnji so se pridružili celjski zdravniki, v Zdravstvenem domu Nazarje pa so trije družinski zdravniki že dali odpoved. V Zdravstvenem domu Ajdovščina so nekateri zdravniki družinske medicine umaknili soglasje za delo preko rednega delovnega časa, direktorica doma Boža Ferfolja pa je podala svojo odstopno izjavo. V sredo so z odpovedjo, če bodo pritiski, naj sprejmajo bolnike nad 1895 glavarinskih količnikov, zagrozili tudi grosupeljski zdravniki.

Zdravniki v primarnem zdravstvu že več mesecev opozarjajo na preobremenjenost, kaplja čez rob pa je očitno splošni dogovor za letošnje leto, ki je dvignil dovoljeno število opredeljenih bolnikov in s tem po oceni zdravnikov njihov položaj še poslabšal.