c S
Unior lani ob rasti prihodkov podvojil čisti dobiček 29.03.2019 11:06 Zreče, 29. marca (STA) - Skupina Unior je leto 2018 končala z 246,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 3,1-odstotno rast, in 12,2 milijona evrov čistega dobička ali 6,5 milijona evrov oz. 113,4 odstotka več. Tako se je tudi lani nadaljeval trend rasti zadnjih let.

"Skupina Unior je tudi v letu 2018 nadaljevala s trendom rasti zadnjih let, kar je posledica smotrne naložbene politike v preteklosti, konjunkture in številnih aktivnosti za izboljševanje poslovanja povezanih podjetij," so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Uniorja.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, obrestmi in davki (EBITDA) se je na ravni skupine lani ustavil pri 30,2 milijona evrov, kar je 7,5 odstotka manj kot v letu 2017.

Čisti dobiček na ravni skupine je bil lani višji, ker je bil v predhodnem letu nižji, saj so zaradi načrtovane prodaje družbe RTC Krvavec ob koncu leta 2017 prevrednotili sredstva te družbe in jih prenesli med kratkoročna sredstva za prodajo, kar je negativno vplivalo na predlanski čisti dobiček v višini 10,4 milijona evrov.

"Ker je poslovanje družbe RTC Krvavec v letu 2017 imelo pomemben pozitiven vpliv na poslovanje skupine Unior, v letu 2018 pa teh vplivov več ni bilo, je zabeležila skupina Unior iz tega naslova lani za 4,7 milijona evrov nižje prihodke od prodaje, 1,7 milijona evrov nižji EBITDA in 474.000 evrov nižji čisti dobiček," so pojasnili.

Zadolženost skupine se je lani zmanjšala za 4,7 milijona evrov, pri čemer so, kot so poudarili, redno izpolnjevali obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa izpolnili vse zaveze do bank opredeljene v sindicirani kreditni pogodbi.

Unior je medtem na ravni družbe prihodke od prodaje povečal za 4,3 odstotka na 172,4 milijona evrov.

Glavno vlogo pri rasti prihodkov ima največji program odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo - ta divizija je namreč zabeležila 10,4-odstotno rast prihodkov. Tudi program ročno orodje je imel v letu 2018 dobro naročniško stanje, v primerjavi z letom 2017 je prodajo povečal za 2,1 odstotka. S padcem prodaje pa so se soočili na programu strojegradnja, upadla je za 20,9 odstotka - razlog v Uniorju pripisujejo manjšemu obsegu projektov v prvi polovici leta in projektov, ki so bili proti koncu leta v zaključni fazi izdelave in bodo odpremljeni v letošnjem letu.

Čisti dobiček matične družbe se je medtem zmanjšal; s 6,8 milijona evrov je bil za 952.000 evrov nižji kot leta 2017. EBITDA je bil s 16,3 milijona evrov na enaki ravni kot v letu 2017.

Glavni razlogi za doseganje enakih poslovnih rezultatov kot v predhodnem letu kljub višjim prihodkom od prodaje so rast cen jekla, rast stroškov dela in neenakomerna naročila na vseh programih skozi celotno poslovno leto.

Z revidiranimi podatki o poslovanju v lanskem letu se je v četrtek seznanil nadzorni svet Uniorja, ki je imel na mizi tudi poslovanje družbe Unior v prvih dveh mesecih - v tem času so se čisti prihodki od prodaje na letni ravni zvišali za 6,8 odstotka na 28,2 milijona evrov. Nadzorniki so potrdili tudi dnevni red skupščine družbe, ki bo 5. junija.