c S
Ascent Resources odgovor glede pritožbe na odločitev Arsa pričakuje v dveh mesecih 29.03.2019 10:55 London, 29. marca (STA) - Britansko podjetje Ascent Resources, ki se je pritožilo na odločitev Arsa glede hidravličnega lomljenja na Petišovskem polju, odločitev pričakuje v dveh mesecih. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, izkušnje sicer kažejo, da se pristojni organi rokov pogosto ne držijo. Seznanili so se tudi z menjavo na vrhu okoljskega ministrstva.

Uprava družbe se je seznanila z imenovanjem Simona Zajca za novega okoljskega ministra, potem ko je njegov predhodnik Jure Leben odstopil - kot so poudarili v družbi - zaradi obtožb o korupciji. Ob tem sicer niso navedli, da so se obtožbe nanašale na drugo zadevo in drugo politično funkcijo.

Ob tem so ponovili prepričanje, da je bila odločitev Agencije RS za okolje (Arso) nepravilna: "Ignorirala je mnenje šestih vladnih institucij, ki so ocenile, da ni posebnih tveganj za okolje, zato ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja."

Celo Arso je po njihovih besedah potrdil, da načrtovani postopki na Petišovskem polju niso fracking, saj se ta izraz nanaša na drugačne posege v tla. "To prepoznanje pozdravljamo, saj menimo, da to dejstvo med slovenskimi odločevalci ni v celoti poznano," so navedli.

Izpostavljajo tudi, da so za dovoljenje zaprosili že maja 2017, zato bodo odločitev Arsa izpodbijali tudi na podlagi dejstva, da je agencija ni izdala v dvomesečnem roku, ki ga predpisuje slovenska zakonodaja.

Arso je v začetku marca odločil, da bo za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju, ki mu nasprotujejo okoljevarstveniki, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. To bi lahko zavleklo načrte Ascent Resources, ki želi v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin.

Arso je ugotovil, da gre v okviru nameravanega posega za spremembo posega v okolje in sicer za spremembo v načinu obratovanja naprave, ki bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje, zato je treba izvesti predhodni postopek.

Pri nameravanem posegu se bo drenažni radij povečal, izveden pa bo tudi na drugih globinah kot prej. Nekoliko bo spremenjen tudi postopek hidravličnega lomljenja. "Nedvomno gre za poseg, ki bo spremenil fizično stvarnost okolja in ne gre samo za podaljšanje obratovanja brez kakršnih koli fizičnih sprememb," so navedli na Arsu.