c S
Unior lani ob rasti prihodkov podvojil čisti dobiček 29.03.2019 10:55 Zreče, 29. marca (STA) - Skupina Unior je leto 2018 končala z 246,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 3,1-odstotno rast, in 12,2 milijona evrov čistega dobička ali 6,5 milijona evrov oz. 113,4 odstotka več. Tako se je tudi lani nadaljeval trend rasti zadnjih let.

"Skupina Unior je tudi v letu 2018 nadaljevala s trendom rasti zadnjih let, kar je posledica smotrne naložbene politike v preteklosti, konjunkture in številnih aktivnosti za izboljševanje poslovanja povezanih podjetij," so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Uniorja.

Čisti dobiček na ravni skupine je bil lani višji, ker je bil v predhodnem letu nižji, saj so zaradi načrtovane prodaje družbe RTC Krvavec ob koncu leta 2017 prevrednotili sredstva te družbe in jih prenesli med kratkoročna sredstva za prodajo, kar je negativno vplivalo na predlanski čisti dobiček v višini 10,4 milijona evrov.

"Ker je poslovanje družbe RTC Krvavec v letu 2017 imelo pomemben pozitiven vpliv na poslovanje skupine Unior, v letu 2018 pa teh vplivov več ni bilo, je zabeležila skupina Unior iz tega naslova lani za 4,7 milijona evrov nižje prihodke od prodaje, 1,7 milijona evrov nižji EBITDA in 474.000 evrov nižji čisti dobiček," so pojasnili.

Unior je na ravni družbe prihodke od prodaje povečal za 4,3 odstotka na 172,4 milijona evrov, medtem pa se je čisti dobiček zmanjšal. S 6,8 milijona evrov je bil za 952.000 evrov nižji kot leta 2017.

Glavni razlogi za doseganje enakih poslovnih rezultatov kot v preteklem letu kljub višjim prihodkom od prodaje so rast cen jekla, rast stroškov dela in neenakomerna naročila na vseh programih skozi celotno poslovno leto.

Z revidiranimi podatki o poslovanju v lanskem letu se je v četrtek seznanil nadzorni svet Uniorja.