c S
Organizirano varstvo lani uporabljala polovica delovno aktivnih z otrokom 29.03.2019 07:30 Ljubljana, 28. marca (STA) - Organizirano varstvo otrok je v drugem četrtletju prejšnjega leta uporabljala okoli polovica vseh delovno aktivnih prebivalcev, starih med 18 in 64 let, ki so skrbeli za otroka, je pokazala raziskava statističnega urada. Z njo so preverjali, kako Slovenci usklajujejo delo in družinsko življenje.

Po podatkih statističnega urada je v drugem četrtletju lanskega leta v Sloveniji za otroke, mlajše od 15 let, skrbelo 347.000 delovno aktivnih prebivalcev, starih od 18 do 64 let. Od teh jih je imelo vse otroke v organiziranem varstvu, kot so vrtec, podaljšano bivanje in varuške, 174.000 prebivalcev, 52.000 jih je imelo v varstvu le nekatere otroke, 121.000 pa nobenega otroka.

Od tistih, ki jih ni potrebovalo varstva (159.000), jih 83.000 varstva ni potrebovalo, ker so otroci sami poskrbeli zase, 42.000 ker so varstvo organizirali sami, 23.000 pa ker so jim pri varstvu pomagali starši ali drugi.

Med zaposlenimi, ki so skrbeli za otroke, je bilo tri četrtine takih, ki so dejali, da morajo svoj delovnik prilagajati potrebam, povezanim z nego otrok. Okoli 10 odstotkov je pri tem svoj delovnik zaradi nepredvidljivega ali zahtevnega delovnega urnika težje usklajevalo z nego otrok.

Od vseh delovno aktivnih, ki so bili odsotni z dela zaradi otrok, je bilo največ (38 odstotkov) takih, ki so bili odsotni eno do dve leti, najmanj (sedem odstotkov) pa takih, ki so bili z dela odsotni več kot pet let. Med tistimi, ki so bili odsotni z dela zaradi nege otrok, so prevladovale ženske.