c S
DZ soglasno za ureditev dodatka za stalno pripravljenost pri poklicnih gasilcih 28.03.2019 15:08 Ljubljana, 28. marca (STA) - Poslanke in poslanci so bili danes enotni, da se dodatek za stalnost za poklicne gasilce uredi primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici. Za dopolnitve zakona o gasilstvu je glasovalo 76 poslank in poslancev, proti ni bil nihče.

Zakon sledi zavezi iz januarja lani podpisanega stavkovnega sporazuma. Dodatek za stalnost za poklicne gasilce ureja tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

Gasilci so namreč doslej dobili ta dodatek po desetih letih dela, ostali primerljivi poklici pa po petih. Sedaj pa bo v zakonu določeno, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Hkrati pa določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.

Poklicni gasilci bodo upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od 1. januarja 2018. Kot je danes pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak, bo imel zakon finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od vseh 14 zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu operativnih gasilcev so finančne posledice ocenjene na 145.000 evrov na letni ravni.

Bizjak je poslance obvestil tudi, da je v javni obravnavi tudi že predlog novele zakona o gasilstvu. Ta prinaša obširnejše spremembe na področju gasilstva, ki so jih predlagali Gasilska zveza Slovenije in drugih pomembnih deležnikov na področju gasilstva.

Državni zbor je sicer danes sprejel tudi sklep o razrešitvi predsednika Državne volilne komisije Antona Gašperja Frantarja, ki pa bo na tem mestu ostal še do zaključka evropskih volitev. Poslanke in poslanci pa so se seznanili še s prenehanjem mandata članici programskega sveta Radiotelevizije Slovenija Vesni Ugrinovski na podlagi njene odstopne izjave.