c S
Dars lani nadaljeval s krepitvijo prihodkov in dobička 28.03.2019 14:06 Ljubljana, 28. marca (STA) - Družba Dars je lani ustvarila 465,51 milijona evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več kot leta 2017. Čisti dobiček je zrasel za skoraj osem odstotkov in se ustavil pri 154,42 milijona evrov, razkriva poročilo o poslovanju, ki ga je Dars objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Največji delež v prihodkih družbe predstavlja cestnina, ki jo je Dars lani pobral za 451,5 milijona evrov. Sledijo prihodki od zakupnin za počivališča (8,04 milijona evrov) ter prihodki od zapor in prekomernih obremenitev (1,14 milijona evrov).

Med odhodki največji delež predstavljajo odpisi vrednosti, ki so lani znašali skupno 175,08 milijona evrov. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so znašali 40,08 milijona evrov, stroški blaga, materiala in storitev 47,65 milijona evrov, stroški dela pa 40,85 milijona evrov.

Bilančni dobiček Darsa je na zadnji dan lanskega leta znašal 55 milijonov evrov, še izhaja iz nerevidiranega poslovnega poročila.