c S
Vlada in policijska sindikata različno o izplačilu povečanega obsega dela 28.03.2019 13:51 Ljubljana, 28. marca (STA) - Tri mesece po podpisu stavkovnega sporazuma se med policijskima sindikatoma in vlado znova zapleta, tokrat pri izplačilu povečanega obsega dela, za kar so v sporazumu predvideli 15 milijonov evrov letno. A se vlada in sindikata zdaj ne strinjajo glede tega, ali naj bodo v ta znesek vključeni tudi prispevki delodajalcev ali ne.

Vlada in policijska sindikata so s sporazumom konec decembra lani dogovorili o posebnem vladnem projektu z naslovom varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Vlada pa se je zavezala, da bo za izvedbo projekta zagotavljala dodatna sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v višini 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona mesečno.

A so očitno med vlado in sindikatoma razlike pri tolmačenju, kaj naj bi bilo v ta znesek vključeno. Po navedbah vlade sta Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije mnenja, da bi morali za izplačevanje delovne uspešnosti nameniti 1,25 milijona evrov v bruto znesku, torej brez prispevkov delodajalca (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, zdravstvo, zaposlovanje, poškodbe in starševsko varstvo).

Na vladni strani opozarjajo, da bi to pomenilo, da bi država za izvajanja projekta namesto 15 milijonov evrov porabili približno 18,3 milijona evrov letno. V odgovoru sindikatoma, ki sta se z več vprašanji in zahtevami obrnila na kabinet premiera, pa vlada vztraja, da 15 milijonov evrov vključuje vse obveznosti, ki bodo zaradi projekta bremenile javnofinančne odhodke. "To ne pomeni samo stroškov neto ali bruto plač, ampak tudi vse ustrezne obveznosti delodajalca," so zapisali.

Odgovor policijskima sindikatoma je vlada sprejela na današnji seji, iz njega pa izhaja, da je ministrstvo za notranje zadeve predhodno pridobilo mnenje ministrstev za javno upravo in za finance ter državnega odvetništva.

"Vsi menijo, da je bila s stavkovnim sporazumom dogovorjena skupna vrednost projekta, v okviru katere je treba plačati vse stroške v zvezi z izvajanjem projekta, torej vključno s prispevki delodajalca, tako kot je to običajna praksa pri socialnih sporazumih, pri katerih je vrednost sporazuma določena v točno določenem znesku," so navedli v sporočilu in dodali, da so mnenja na več sestankih predstavili tudi policijskima sindikatoma, ki pa obrazložitve nista sprejela in sta zahtevala odgovor vlade.

STA pojasnil sindikatov danes ni uspela pridobiti. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je za STA dejal, da trenutno ne komentirajo ničesar v zvezi z stavkovnim sporazumom. Radio Slovenija pa je zjutraj poročal, da so v obeh sindikatih prepričani, da gre za kršitev sporazuma, zato že napovedujejo vložitev pravnih sredstev in stopnjevanje sindikalnih aktivnosti.